Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Эцэг Эхэд Зөвлөмж

 

Миний хүүхдэд чихний дунгийн суулгац суулгах хэрэгтэй юу?

Чих хамар хоолойн эмч эсвэл сонсголын мэргэжилтэн хүүхдэд тань чихний дунгийн суулгац хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлж өгнө.

Чихний Дунгийн Суулгацтай Болох

Энэ хуудаснаас та чихний дунгийн суулгац суулгуулахад ямар байх талаар ерөнхий мэдээлэл авна. Үүнд: Үзлэг, Мэс Засал, "Анхны Тохиргоо", Суулгасны дараах хөтөлбөрүүд.

Суулгац Эрт Суулгахын Давуу Талууд

Таны хүүхэд өөрийн наснаас үл хамаарч чихний дунгийн суулгацын ач тусыг хүртэх боломжтой. Суулгац эрт суулгахын давуу талыг хураангуйлан сийрүүллээ.

Таны Хүүхэд Чихний Дунгийн Суулгацаа Бүрэн Ашиглах Нь

Чихний дунгийн суулгац нь таны хүүхдийн сонсголын техник "багаж" юм. Харин энэ багажны амжилттай үр дүн нь олон зүйлсээс хамаардгын нэг нь суулгац суулгах үеийн нас байдаг.

Чихний Дунгийн Суулгацыг Зүүх Хувилбарууд

OPUS 2-ийн батарейн 5 янзын сольдог багц, уян хатан, модуль дизайн нь та түүнийг өөрийн хэрэгцээ, амьдралын хэв маягт тохируулах боломж олгоно.

Хос Суулгац

Хос чихний дунгийн суулгац гэдэг нь хоёр чихэндээ суулгацтай байх буюу чихний дунгийн хоёр суулгацтай байх юм. Сонсголгүй хүүхдийн хөгжилд хос чихний дунгийн суулгацын ашиг тусыг маш олон төрлийн клиник судалгаагаар баталсан байна.
НҮҮР ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД Та Юу Мэдэх Хэрэгтэй Вэ?
© 2020 MED-EL       forward.cc