Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

FineTuner Алсын Удирдлага

Таныг Хаана ч Явсан Тасалдалгүй Сонсгохын Төлөө

Чихний дунгийн суулгацын дэлхийн хамгийн анхны алсын удирдлагатай энэхүү систем нь дэлхийн хамгийн хэрэглэхэд хялбар нь юм. FineTuner™ ашиглан хэрэглэгч нь процессорыг чихнээсээ салгах юмуу сонсож байгаа зүйлээ тасалдалгүйгээр "явцын дунд" тохиргоог шууд өөрчилж чадна. FineTuner-ийн том товчлуурууд нь түүнийг ашиглахад маш хялбар болгодог. Ялангуяа хэмжээ жижигтэй тохируулгын систем ашиглахад бэрхшээлтэй хүмүүст энэ нь тун эвтэйхэн. MED-EL -ийн хос суулгацыг чихэндээ суулгасан хүмүүс зөвхөн нэг FineTuner алсын удирдлагаар тус бүрийнх нь тохиргоог өөрчилж чадна.

НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД MAESTRO Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд FineTuner
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.