Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

MED-EL -ийн Электродууд

Зөөлхөн, Уян Хатан, Биед Халгүй

MED-EL -ийн электродон утаснууд нь хамгийн зөөлөн, уян хатан байхын тулд долгиотсон хэлбэртэй байдгаараа шулуун хэлбэртэй бусад ихэнх электродоос ялгардаг. MED-EL -ийн онцгой өвөрмөц дизайн нь чихний дунгийн эмзэг нарийн бүтцийг хамгаалахад тохирсон хамгийн халгүй электрод бүтээхтэй холбоотой.

Чихний дунгийн суулгац суулгуулсан өвчтөнгүүд ялангуяа амьдралынхаа туршид олон удаа суулгац суулгуулах магадлалтай хүүхдүүдийн хувьд тэдний мэдрэлийн эдийг гэмтээхгүй байх нь хамгаас чухал. Тухайн чихний дун-д суулгац суулгах үед хэдий чинээ бага хүчээр үйлчилж бага гэмтээнэ тэр хэмжээгээрээ дараа нь хийгдэх эмчилгээний үр дүн амжилттай болдог.

MED-EL -ийн электрод нь чихний дунгийн янз бүрийн өвөрмөц анатоми хувилбаруудад тохирсон төрөл бүрийн хэлбэр, урттай байдаг. Таны эмч танд аль тохирохыг сонгоно.
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД MAESTRO Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд Электродууд
© 2020 MED-EL       forward.cc