SP

حفظ ساختار
تضمین آینده شنوایی

 

ما در شرکت MED-EL، بر این باوریم که حفظ ساختار ظریف شنوایی در حلزون گوش، به دو علت برای همه افراد گیرنده پروتز حلزون شنوایی ضروری است.

نخست اینکه، حفظ ساختار شنوایی در حلزون گوش، جهت استفاده از درمان ها و فناوری های آینده، برای بیماران ضروری است. چنین درمانها و راهکارهای شنوایی، در حلزون گوشی که ساختارهای عصبی در آن، حفظ شده اند با موفقیت بیشتری همراه است.

ثانیا، بسیاری از افرادی که ناشنوا هستند ممکن است همچنان قادر به شنیدن برخی اصوات کم فرکانس باشند-که به آن باقیمانده شنوایی می گویند. نکته بسیار مهم این است که ساختار شنوایی، در حین عمل جراحی پروتز حلزون شنوایی حفظ شود، تا افراد بتوانند از باقیمانده شنوایی خود استفاده کنند. با استفاده از این قدرت شنوایی طبیعی در کنار پروتز حلزون شنوایی، فرد بهترین تجربه شنیداری ممکن را خواهد داشت.

بنابراین، حفظ ساختار اجزای شنوایی در حین روند کاشت پروتز حلزون شنوایی، برای کارایی بهینه شنوایی چه در زمان حال و چه در آینده ضروری است.

شرکت MED-EL به حفظ ساختار توجه دارد

پروتز حلزون شنوایی شرکت MED-EL طوری ساخته شده است که ساختارهای عصبی ظریف حلزون گوش را حفظ کند. طراحی فوق العاده نرم و انعطاف پذیر مجموعه الکترودهای این شرکت، امکان کاشت آرام و قراردهی مطلوب را در حلزون گوش فراهم می سازد.

نکته مهم در این الکترودهای نرم و انعطاف پذیر، استفاده از سیم های سفارشی است که سیگنالهای الکتریکی را به الکترود منتقل می کنند. سایر تولیدکنندگان، در مجموعه الکترودهایشان از سیمهای صاف استفاده میکنند که موجب سختی و سفتی بی مورد در مجموعه الکترودها می شود. طراحی سیمهای موجدار در محصولات MED-EL، موجب می شود که مجموعه الکترودهای شرکت ما، به راحتی منعطف و خم شده و درنتیجه برای کاشت آرام در حلزون گوش، ایده آل می باشد. ترکیب این الکترودهای انعطاف پذیر و تکنیک های جراحی مناسب، موجب حفظ اجزا و ساختارهای ظریف در حلزون گوش می شود.

ساختارهای ظریف عصبی حلزون گوش

Triformance
همگرایی در فناوری

دستگاه Triformance، دارای مزیتهای منحصر به فردی مثل حفظ ساختار، پوشش کامل حلزون و FineHearing بوده و بهترین شنوایی ممکن را در اختیار افراد گیرنده دستگاه پروتز حلزون شنوایی قرار می دهد. این فناوریها با هم عمل نموده و کارایی شنیداری برتری را فراهم می آورند.

دستگاه FineHearing (به عنوان بخشی از Triformance) افراد گیرنده را قادر می سازد تا به بالاترین میزان شنوایی- توام با تجربه پربارتر و طبیعی تر - دست یابند.

FineHearing™
برای تجربه شنیداری پربارتر

دستگاه FineHearing تنها فناوری تبدیل صدا است که دسترسی به طیف کاملی از صداها (از جمله تن های فرکانس پایین) را فراهم نموده و تجربهای پربارتر و طبیعی تری را بدست می دهد.

مطالعه بیشتر

حفظ ساختار
تضمین آینده شنوایی ®

حفظ ساختاراجزای ظریف حلزون گوش، موجب بهبود این مزیت پروتزهای حلزون چه در حال حاضر و در آینده می شود. الکترودهای صاف و انعطاف پذیری که در دیواره جانبی قرار می گیرند ساختار ظریف عصبی را حفظ کرده و آینده شنوایی را تضمین می کند.

مطالعه بیشتر

پوشش کامل حلزون
طیف کامل صداها

پوشش کامل حلزون، طیف کاملی از صداها را برای داشتن تجربه شنوایی طبیعی فراهم می سازد. پوشش کامل حلزون گوش، صرفاً از طریق مجموعه الکترودهای طویلی که حلزون گوش را از پایه تا ناحیه راس تحریک میکنند میسر می باشد.

مطالعه بیشتر

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.