FH

FineHearingTM
برای تجربه شنیداری پربارتر

 

مزیت دستگاه FineHearing این است که ترکیبی از دو استراتژی منحصر به فرد پردازش صوتی شرکت
MED-EL بوده و موجب درک بهتر زیر و بمی و تن اصوات در تمام فرکانس ها (از جمله تن های باس فرکانس پایین) می شود. افراد گیرنده پروتز حلزون شنوایی، از طریق کنترل دقیق اطلاعات صوتی ضروری موجود در FineHearing، می توانند از درک دقیق تر و کامل تر صدا در محیط های شلوغ و ساکت بهره ببرند.

فناوری FineHearing:

250-FS 250 120
120

120
زیر و بمی صدا

250

250
زیر و بمی صدا

250-FS

250 زیر و بمی صدا

+

ساختار
ریز

طیف کاملی از صداها

با کمک دستگاه FineHearing، افراد گیرنده آن می توانند به طیف کاملی از فرکانسهای طبیعی (من جمله تن های باس کم فرکانس) دسترسی داشته باشند. شنیدن این طیف کامل صداها، این امکان را به گیرندگان دستگاه می دهد که غنای موسیقی را درک نموده و تفاوت بین صداها را تشخیص دهند. دستگاه FineHearing، به گونه ای طراحی شده است که مجموعه کامل تری از زیر و بمی صوتی را نسبت به سایر فناوری های پروتز حلزون شنوایی فراهم سازد. این طیف گسترده شنیداری، فضای صوتی پر جنب و جوشی را در اختیار گیرندگان پروتز حلزون شنوایی ما قرار می دهد.

اهمیت
ساختار ظریف صدا

این طیف کامل تحریک، مستلزم آن است که دقت و کنترل ساختارهای ظریف صوتی، بهترین مزیت را برای کاربر فراهم کند دستگاه FineHearing، حداکثر 250 زیر و بمی صوتی را ارائه نموده و دقت شنیداری استثنایی را فراهم می آورد. دستگاه FineHearing، این کار را از طریق کنترل همه اصواتی که حلزون گوش در فرکانسهای بالا و پایین دریافت می کند، انجام می دهد. این، تنها فناوری موجود است که این دقت مضاعف را در حین پردازش فرکانسهای پایین ارائه میکند. بدین ترتیب، دستگاه FineHearing میتواند صداهای کم فرکانس( باس) را برای شنیدن موسیقی و گفتار با کیفیت بیشتر و و نزدیک تر به حالت طبیعی فراهم کند.

Triformance
همگرایی در فناوری

دستگاه Triformance، دارای مزیتهای منحصر به فردی مثل حفظ ساختار، پوشش کامل حلزون و FineHearing بوده و بهترین شنوایی ممکن را در اختیار افراد گیرنده دستگاه پروتز حلزون شنوایی قرار می دهد. این فناوریها با هم عمل نموده و کارایی شنیداری برتری را فراهم می آورند.

دستگاه FineHearing (به عنوان بخشی از Triformance) افراد گیرنده را قادر می سازد تا به بالاترین میزان شنوایی- توام با تجربه پربارتر و طبیعی تر - دست یابند.

FineHearing™
برای تجربه شنیداری پربارتر

دستگاه FineHearing تنها فناوری تبدیل صدا است که دسترسی به طیف کاملی از صداها (از جمله تن های فرکانس پایین) را فراهم نموده و تجربهای پربارتر و طبیعی تری را بدست می دهد.

مطالعه بیشتر

حفظ ساختار
تضمین آینده شنوایی ®

حفظ ساختاراجزای ظریف حلزون گوش، موجب بهبود این مزیت پروتزهای حلزون چه در حال حاضر و در آینده می شود. الکترودهای صاف و انعطاف پذیری که در دیواره جانبی قرار می گیرند ساختار ظریف عصبی را حفظ کرده و آینده شنوایی را تضمین می کند.

مطالعه بیشتر

پوشش کامل حلزون
طیف کامل صداها

پوشش کامل حلزون، طیف کاملی از صداها را برای داشتن تجربه شنوایی طبیعی فراهم می سازد. پوشش کامل حلزون گوش، صرفاً از طریق مجموعه الکترودهای طویلی که حلزون گوش را از پایه تا ناحیه راس تحریک میکنند میسر می باشد.

مطالعه بیشتر

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.