פשוט כבו את המעבד והפעילו אותו שוב, על ידי הרמת הידית במארז הסוללות.
האם הבעיה נפתרה?