כדי להתאים את עוצמת הצליל בשלט FineTuner, בחרו בלחצנים הבאים:

מקש ברירת המחדל או מקשי עוצמת הקול
האם הבעיה נפתרה?