SP

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future

 

אנו ב-MED-EL מאמינים שהשימור של מבני השמיעה העדינים של השבלול חיוני עבור כל מושתלי שתל שבלול, וזאת משתי סיבות עיקריות.

ראשית, לשימור מבני השמיעה של השבלול חשיבות מכרעת עבור המושתלים מבחינת התרומה של טיפולים וטכנולוגיות עתידיים. טיפולים ופתרונות שמיעה אלה יהיו, קרוב לוודאי, מוצלחים יותר כאשר הם פועלים בתוך שבלול בו נשמרו המבנים העצביים.

שנית, ייתכן והרבה אנשים עם אובדן שמיעה עדיין מסוגלים לשמוע צלילים בעלי תדרים נמוכים מסוימים—מה שמכונה שרידי שמיעה. בזמן ניתוח השתלת שתל שבלול שימור מבני השמיעה הינו חיוני ובעל חשיבות מכרעת, משום שהדבר מאפשר לאנשים להמשיך ולהשתמש בשרידי שמיעתם הטבעית. היכולת להשתמש בשמיעה טבעית זו בשילוב עם שתל שבלול מקנה למושתל את חוויית השמיעה האפשרית הטובה ביותר.

לכן השימור של מבנים קיימים במערכת השמיעה בזמן תהליך השתלת שתל שבלול הכרחי לביצועי שמיעה מיטביים, עכשיו וגם בעתיד.

הדגש של MED-EL על Structure Preservation

שתלי השבלול של MED-EL תוכננו במיוחד על מנת להגן על מבני העצב העדינים של השבלול. העיצוב הרך והגמיש להפליא של צבר האלקטרודות שלנו מאפשר את החדרתו העדינה ומיקומו האופטימלי בתוך השבלול.

הסוד של צבר האלקטרודות הרך והגמיש שלנו הינו כבלים המיוצרים במיוחד עבורנו והמובילים את האותות החשמליים אל האלקטרודות. יצרנים אחרים עושים שימוש בכבלים ישרים בצבר האלקטרודות שלהם, דבר שמוסיף נוקשות וקשיחות מיותרות לצבר האלקטרודות. עיצוב דמוי גלים של הכבלים של MED-EL מאפשר לצבר האלקטרודות שלנו להתכופף ולהתעקם בחופשיות—ובכך הן הכי מתאימות להחדרה עדינה אל תוך השבלול. השילוב של צבר האלקטרודות הגמיש שלנו עם טכניקות כירורגיות מתאימות מאפשר שימור של מבני השמיעה העדינים בתוך השבלול.

מבני העצב העדינים של השבלול

Triformance
סינרגיה בטכנולוגיה

Triformance מספק למושתלי מערכות שתל שבלול שלנו את השמיעה הטובה ביותר הודות ליתרונות ייחודים של Structure Preservation, כיסוי שבלולי מלא ו-FineHearing. טכנולוגיות אלה משתפות פעולה בצורה סינארגטית כדי לספק ביצועי שמיעה מדרגה עליונה.

FineHearing, כמרכיב של Triformance, מאפשר למושתלים שלנו להשיג את מלוא פוטנציאל השמיעה שלהם—עם חווית שמיעה עשירה וטבעית יותר.

‎FineHearing™‎
למען חווית שמיעה עשירה יותר

FineHearing הינה טכנולוגיית קידוד הצלילים היחידה במינה אשר מספקת גישה לקשת המלאה של צלילים, כולל צלילי בס, למען חווית האזנה עשירה וטבעית יותר.

למידע נוסף

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®‎

Structure Preservation הינו שימור המבנים העדינים של השבלול ומיטוב התרומה של שתל שבלול, גם עכשיו וגם בעתיד. הוכח שאלקטרודות רכות וגמישות המעוצבות למיקום בדופן הצדדי שומרות על המבנים העצביים העדינים ומבטיחות עתיד עם שמיעה.

למידע נוסף

כיסוי שבלולי מלא
The Full Spectrum of Sound

כיסוי שבלולי מלא מספק את הקשת המלאה של צלילים למען חווית שמיעה טבעית יותר. כיסוי מלא של השבלול ניתן להשיג אך ורק באמצעות צבר אלקטרודות ארוך המגרה את השבלול מהבסיס ועד האזור העליון שלו.

למידע נוסף

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.