FH

FineHearingTM‎
למען חווית שמיעה עשירה יותר

 

היתרון שלנו בזכות FineHearing הינו טכנולוגית עיבוד הצלילים הייחודית של MED-EL אשר מספקת חישה עשירה יותר של צלילים בכל התדרים, כולל צלילי בס עמוקים. מושתלי שתל שבלול שלנו נהנים מחישה עשירה ומדויקת יותר של צלילים הודות לבקרה מדויקת של FineHearing על מידע צלילי חיוני—הן בסביבה שקטה הן בסביבה רועשת.

טכנולוגיות ה-FineHearing:

250‎-FS‎ 250 120
120

120
גבהים

250

250
גבהים

250‎-FS‎

250גבהים

+

Fine
Structure

The Full Spectrum of Sound

FineHearing מסוגל לספק למושתלים שלנו גישה לטווח המלא של תדרים טבעיים, כולל צלילי בס בתדרים נמוכים. שמיעת הקשת המלאה הזאת של צלילים מאפשרת למושתלים שלנו להעריך את העושר של מוסיקה ולהבחין בהבדלים העדינים בין סוגי צלילים. FineHearing נועד לספק קשת רחבה יותר של גבהי צלילים ייחודיים בהשוואה לכל טכנולוגיה אחרת של שתל שבלול. קשת השמיעה הרחבה הזאת יוצרת "נוף" צלילים חי יותר עבור מושלתי שתל שבלול שלנו.

חשיבותו של
המבנה העדין של צלילים

לטווח מקיף זה של גרייה דרושים דיוק ושליטה על המבנה העדין של צלילים על מנת לספק את התרומה המרבית. FineHearing מספק עד 250 גבהים ייחודיים של צלילים למען דיוק האזנה יוצא מן הכלל. FineHearing משיג זאת על ידי שליטה על איך כל הצלילים, הן בתדרים הגבוהים הן בנמוכים, נקלטים על ידי השבלול. זוהי הטכנולוגיה היחידה מסוגה אשר מספקת בנוסף עיבוד מדויק זה של תדרים נמוכים. כך מתאפשר ל-FineHearing לספק צלילי בס נמוכים למען חווית האזנה למוסיקה ודיבור עשירה וטבעית הרבה יותר.

Triformance
סינרגיה בטכנולוגיה

Triformance מספק למושתלי מערכות שתל שבלול שלנו את השמיעה הטובה ביותר הודות ליתרונות ייחודים של Structure Preservation, כיסוי שבלולי מלא ו-FineHearing. טכנולוגיות אלה משתפות פעולה בצורה סינארגטית כדי לספק ביצועי שמיעה מדרגה עליונה.

FineHearing, כמרכיב של Triformance, מאפשר למושתלים שלנו להשיג את מלוא פוטנציאל השמיעה שלהם—עם חווית שמיעה עשירה וטבעית יותר.

‎FineHearing™‎
למען חווית שמיעה עשירה יותר

FineHearing הינה טכנולוגיית קידוד הצלילים היחידה במינה אשר מספקת גישה לקשת המלאה של צלילים, כולל צלילי בס, למען חווית האזנה עשירה וטבעית יותר.

למידע נוסף

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®‎

Structure Preservation הינו שימור המבנים העדינים של השבלול ומיטוב התרומה של שתל שבלול, גם עכשיו וגם בעתיד. הוכח שאלקטרודות רכות וגמישות המעוצבות למיקום בדופן הצדדי שומרות על המבנים העצביים העדינים ומבטיחות עתיד עם שמיעה.

למידע נוסף

כיסוי שבלולי מלא
The Full Spectrum of Sound

כיסוי שבלולי מלא מספק את הקשת המלאה של צלילים למען חווית שמיעה טבעית יותר. כיסוי מלא של השבלול ניתן להשיג אך ורק באמצעות צבר אלקטרודות ארוך המגרה את השבלול מהבסיס ועד האזור העליון שלו.

למידע נוסף

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.