האודיוגרמה

אודיוגרמה: תמונת אודיוגרמה עם הסברים
אודיוגרמה היא גרף המתאר את כושר השמיעה השימושי של אדם ואת מידת ליקוי השמיעה של אדם בכל אוזן. לאורך חלקו העליון של הגרף, המספרים נעים בטווח של 125 עד 8000. מספרים אלה מתייחסים לתדרים, או לגובהי צליל שונים.

התדר מבוטא במחזורים לשנייה, או הרץ (Hertz). ככל שהתדר גבוה יותר, כך הצליל גבוה יותר. לדוגמה, צליל של 250 הרץ (Hz) נשמע כמו טפטוף מברז, בעוד התדר של צלצול טלפון בצליל גבוה הוא כ-8000 הרץ.

עוצמת הצליל נמדדת ביחידות המכונות דציבלים. אפס דציבלים (‎0 dB) אין פירושם "היעדר צליל". הצליל פשוט חרישי מאוד. רמת הקול בשיחה היא כ-‎65 dB, ורמה של ‎120 dB נחשבת כעוצמה גבוהה מאוד, – בערך כמו שנשמעת המראה של מטוס סילון לאדם שנמצא במרחק של 25 מטר. המספרים שלאורך צידו של הגרף הם רמות השמיעה בדציבלים.

במהלך בדיקת שמיעה, אודיולוג משמיע צלילים שונים, בכל פעם בתדר אחר. התדר והעוצמה של הצליל החרישי ביותר שאדם מסוגל לשמוע, בכל אחד מהתדרים, מסומנים באודיוגרמה. נתונים אלה מכונים "סף שמיעה".

האודיוגרמה שלכם היא "תמונה" של שמיעתכם. היא מציינת באיזו מידה השמיעה שלכם שונה מהנורמה, ובמקרה שקיים ליקוי שמיעה, היכן עשויה להיות הבעיה. ישנם סוגים ורמות שונים של ליקויי שמיעה. באופן כללי, המומחים מבחינים בין ארבעה סוגים עיקריים של ליקויי שמיעה, בהתאם לחלק האוזן שנפגע: ליקוי שמיעה הולכתי, ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי, ליקוי שמיעה מעורב וליקוי שמיעה עצבי.

אודיולוג, או מומחה לשמיעה , יכול לסייע לכם לקבוע אם יש לכם ליקוי שמיעה. הוא ימליץ לכם על פתרון מתאים, בהתאם למידת החומרה.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.