Απλά απενεργοποιήστε τον επεξεργαστή, και ενεργοποιήστε τον εκ νέου ανασηκώνοντας τον μοχλό στην μπαταρία.
Λύθηκε το πρόβλημα;