Παρεμβολές μπορεί να προκληθούν εάν η ρύθμιση στον επεξεργαστή είναι είτε "T" (telecoil) είτε "M/T" (μικρόφωνο telecoil).

Απλά απενεργοποιήστε τον επεξεργαστή, και ενεργοποιήστε τον εκ νέου ανασηκώνοντας τον μοχλό στην μπαταρία.

Χάθηκαν οι παρεμβολές;