Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επιλέξτε την κατηγορία που σχετίζεται περισσότερο με το πρόβλημά σας

Θέματα ποιότητας ήχου

Γνωρίστε το OPUS 2
Βίντεο με πρακτικές οδηγίες για την λειτουργία του επεξεργαστή OPUS 2 (στα Αγγλικά)

Βοηθητικές ακουστικές συσκευές

Διάρκεια: 0:35 λεπτά

ΛΗΨΗ

Σύνδεση με MP3 players &κινητά τηλέφωνα

Διάρκεια: 1:36 λεπτά

ΛΗΨΗ

Σύνδεση με το Remote Battery Pack

Διάρκεια: 1:36 λεπτά

ΛΗΨΗ

Σύνδεση της παιδικής μπαταρίας (Children's Battery Pack)

Διάρκεια: 0:27 λεπτά

ΛΗΨΗ

Ρυθμίσεις ActiveWear για βρέφη και αθλήματα.

Διάρκεια: 1:57 λεπτά

ΛΗΨΗ

Το σύστημα επαναφοριζόμενων μπαταριών DaCapo

Διάρκεια: 1:09 λεπτά

ΛΗΨΗ

Το τηλεχειριστήριο FineTuner για το σύστημα MAESTRO

Διάρκεια: 2:15 λεπτά

ΛΗΨΗ

Αποσυναρμολόγηση του OPUS 2

Διάρκεια: 1:15 λεπτά

ΛΗΨΗ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του OPUS 2

Διάρκεια: 0:31 λεπτά

ΛΗΨΗ

Components of the OPUS 2 CI Audio Processor

Διάρκεια: 0:19 λεπτά

ΛΗΨΗ

© 2020 MED-EL