Ο ευέλικτος μορφοτροπέας FMT

Ο μικροσκοπικός μορφοτροπέας FMT (Floating Mass Transducer) του Vibrant Soundbridge είναι μια παλλόμενη συσκευή με μέγεθος μικρότερο από αυτό ενός κόκκου ρυζιού. Αυτός ο μικρός χρυσός κύλινδρος είναι υπεύθυνος για τη διέγερση των δομών του μέσου ωτός, η οποία επιτυγχάνεται με τη διαβίβαση των ηχητικών σημάτων από τον επεξεργαστή και τη μετατροπή τους σε μηχανική ενέργεια. Αυτή η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιείται για τη διέγερση των δομών του μέσου ωτός επιτρέποντας άριστη αντίληψη των υψίσυχνων ήχων.

Λόγω του μικρού μεγέθους του FMT, οι δονήσεις που προκαλούνται από τη μηχανική ενέργεια είναι αντίστοιχα μικρές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Geoffery Ball, ο εφευρέτης του Vibrant Soundbridge, «οι δονήσεις που απαιτούνται για τη διέγερση της ακοής είναι τόσο ανεπαίσθητες όσο οι καρδιακοί παλμοί του μυρμηγκιού».

Σύνδεση ενός σημείου του FMT
Το Vibrant Soundbridge είναι το μοναδικό σύστημα εμφυτεύματος μέσου ωτός με σύνδεση ενός σημείου. Ο μορφοτροπέας FMT συνδέεται μόνο με τη δομή του μέσου ωτός που διεγείρει.

Ο FMT είναι ένας μικρός μαγνήτης που αποτελείται από πέντε συστατικά μέρη. Αυτή η απλότητα του σχεδιασμού το καθιστά μία αξιόπιστη συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βέλτιστη αποκατάσταση διαφόρων τύπων βαρηκοΐας. Όταν ο μορφοτροπέας FMT συνδέεται με μια παλλόμενη δομή του μέσου ωτός, κάνει τη δομή να πάλλεται διεγείροντας με αυτόν τον τρόπο το ακουστικό σύστημα.

Για παράδειγμα, ο μορφοτροπέας FMT μπορεί να συνδεθεί με τον άκμονα, καθώς και με τη στρογγυλή ή την ωοειδή θυρίδα. Η ευελιξία του FMT επιτρέπει την επιτυχή θεραπεία διαφόρων σύνθετων προβλημάτων του μέσου ωτός. Όλες αυτές οι θεραπείες είναι αποδεδειγμένα ασφαλείς, αποτελεσματικές και αξιόπιστες.

Χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης ενός σημείου, η τοποθέτηση του FMT δεν επηρεάζεται από την ανάπτυξη του κρανίου και, συνεπώς, ενδείκνυται για εμφύτευση σε παιδιά που βρίσκονται ακόμη στην ανάπτυξη.*

© 2019 MED-EL

Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies και cookies για λογαριασμό τρίτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να ενισχυθεί η πλοήγηση στην ιστοσελίδα, να αναλυθεί η χρήση της ιστοσελίδας και να υποστηριχθούν οι εμπορικές προσπάθειές μας. Κάντε κλικ στο «Δέχομαι» για τη χρήση των cookies και μόνιμη απόκρυψη αυτού του μηνύματος. Μπορείτε να βρείτε λίστα και περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται στην ενότητά μας Πολιτική Απορρήτου.