Hayley (Κοχλιακό εμφύτευμα)

Johannes (Κοχλιακό εμφύτευμα)

Anja (Κοχλιακό εμφύτευμα)

Mona (Κοχλιακό εμφύτευμα)

Petr (Κοχλιακό εμφύτευμα)

Katarzyna (EAS)

Daniela (BB)

Hartmut (BB)

Karin (BB)

Petra (BB)

© 2020 MED-EL