Το ακουόγραμμα

Ακουόγραμμα: Επεξήγηση ενός ακουογράμματος
Το ακουόγραμμα είναι ένα γράφημα που αναπαριστά τη χρησιμοποιήσιμη ακοή ενός ατόμου και το ποσοστό απώλειας ακοής για κάθε αυτί. Στο πάνω μέρος του γραφήματος, υπάρχουν αριθμοί από το 125 έως το 8000. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται σε συχνότητες, δηλαδή στον τόνο του ήχου.

Η συχνότητα εκφράζεται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hertz). Όσο πιο υψηλή είναι η συχνότητα τόσο πιο υψηλός είναι ο τόνος του ήχου. Π.χ. τα 250 Hertz (Hz) αντιστοιχούν σε μια βρύση που στάζει, ενώ ένα τηλέφωνο που χτυπά είναι περίπου 8000 Hz.

Η ένταση του ήχου μετράται σε ντεσιμπέλ (db). Μηδέν ντεσιμπέλ (0 dB) δεν σημαίνουν απουσία ήχου. Πρόκειται απλώς για πολύ απαλό ήχο. Η ένταση της ανθρώπινης φωνής σε μια συζήτηση είναι γύρω στα 65 dB, και 120 dB είναι πολύ δυνατός ήχος, σαν να απογειώνεται ένα αεροπλάνο στα 25 μέτρα. Οι αριθμοί δίπλα στο γράφημα είναι τα επίπεδα ακοής σε ντεσιμπέλ.

Κατά τον έλεγχο της ακοής, ο ακουολόγος ελέγχει τους ήχους ανά μία συχνότητα. Ο πλέον ανεπαίσθητος τόνος που αντιλαμβάνεται ο εξεταζόμενος για κάθε συχνότητα σημειώνεται στο ακουόγραμμα για τη συγκεκριμένη συχνότητα και ένταση. Αυτό αποτελεί το λεγόμενο "κατώφλι ακοής".

Το ακουόγραμμά σας είναι μια οπτική αναπαράσταση της ακοής σας. Δείχνει πόσο αποκλίνει η ακοή σας από το φυσιολογικό, εάν υπάρχει απώλεια ακοής, και πού ενδέχεται να εντοπίζεται το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και βαθμοί απώλειας ακοής. Ανάλογα με το τμήμα του αυτιού που έχει τη βλάβη, οι ειδικοί διακρίνουν τέσσερις βασικούς τύπους απώλειας ακοής (βαρηκοΐας): βαρηκοΐα αγωγιμότητας, νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, μικτή βαρηκοΐα και νευρική βαρηκοΐα.

Ένας ακουολόγος ή ειδικός σε θέματα βαρηκοΐας  μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε αν έχετε πράγματι κάποιας μορφής βαρηκοΐα. Ανάλογα με τον βαθμό ή τη σοβαρότητά της, θα σας προτείνει τη βέλτιστη λύση.

© 2020 MED-EL