Πώς ακούμε;


  1. Ο ήχος εισέρχεται στο εσωτερικού του αυτιού και δονεί το τύμπανο.
  2. Το τύμπανο πάλλεται ανάλογα με τον ήχο.
  3. Οι ηχητικοί παλμοί μεταβιβάζονται μέσω των ακουστικών οσταρίων στον κοχλία.
  4. Οι ηχητικοί παλμοί μεταφέρονται στο υγρό που υπάρχει στο εσωτερικό του κοχλία.
  5. Οι κινήσεις του υγρού κάμπτουν τα τριχοειδή κύτταρα. Τα τριχοειδή κύτταρα δημιουργούν νευρικές ώσεις που προσλαμβάνονται από το ακουστικό νεύρο. Τα τριχοειδή κύτταρα στο ένα άκρο του κοχλία αναμεταδίδουν τους ήχους χαμηλού τόνου και τα τριχοειδή κύτταρα στο άλλο άκρο τους ήχους υψηλού τόνου.
  6. Το ακουστικό νεύρο μεταφέρει τα σήματα στον εγκέφαλο όπου γίνονται αντιληπτά ως ήχοι.

© 2020 MED-EL