Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη (Complete Cochlear Coverage)

Μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλου του κοχλία - από τη βάση ως την κορυφή του.

Τονοτοπικότητα και Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η σημασία της Πλήρους Κοχλιακής Κάλυψης, είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τον ρόλο του κοχλία στη φυσιολογική ακουστική διαδικασία. Ο κοχλίας είναι μια μικρή (στο μέγεθος μπιζελιού), ελικοειδής δομή που βρίσκεται στο έσω αυτί. Είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή των μηχανικών δονήσεων του ήχου σε ηλεκτρικά σήματα που διαβιβάζονται στον εγκέφαλο μέσω του ακουστικού νεύρου. Η διεργασία αυτή πραγματοποιείται από ειδικά αισθητήρια κύτταρα (τριχοειδή κύτταρα) στο εσωτερικό του κοχλία. Τα κύτταρα αυτά είναι διατεταγμένα ανάλογα με τη συχνότητα ή τον τόνο του ήχου. Η διάταξη αυτή ονομάζεται τονοτοπικότητα. Σε περίπτωση φυσιολογικής ακοής, οι τόνοι χαμηλής συχνότητας διεγείρουν τις νευρικές ίνες στην κορυφή, δηλαδή στην ανώτερη περιοχή, του κοχλία. Οι υψηλοί τόνοι διεγείρουν τις νευρικές ίνες που βρίσκονται στη βάση του κοχλία.
 

Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη
Επάνω: γραφική αναπαράσταση της τονοτοπικότητας του κοχλία.
Τι είναι η Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη (ΠΚΚ);
Η Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μιας συστοιχίας ηλεκτροδίων μεγάλου μήκους που διεγείρει ολόκληρο τον κοχλία, από τη βάση ως την κορυφή του. Η εκτεταμένη αυτή διέγερση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς παρέχει στον χρήστη πλήρη αναπαράσταση του ήχου. Οι συστοιχίες ηλεκτροδίων μικρού μήκους επιτρέπουν τη διέγερση σε περιορισμένες μόνο περιοχές του κοχλία, χωρίς να καλύπτουν τις νευρικές ίνες στην κορυφή του.
 
Η πλήρης διέγερση του κοχλία προσφέρει στον χρήστη πιο πλούσια, πιο φυσική ποιότητα ήχου1. Οι χρήστες εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούν ηλεκτρόδιο μεγάλου μήκους απολαμβάνουν πλήθος οφελών. Για παράδειγμα, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη βελτιώνει τη διάκριση της ομιλίας στη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών εμφυτευμάτων.2

Τα μοναδικά, μαλακά και ευέλικτα ηλεκτρόδια της MED−EL έχουν το ίδιο μήκος με τον κοχλία, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση όλων των νευρικών ινών.

Τα οφέλη της ΠΚΚ είναι τα εξής:

  • εξαιρετική ποιότητα ήχου
  • μέγιστη αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων του κοχλία
  • καλύτερη διάκριση της ομιλίας2
  • βέλτιστη αναπαράσταση της τεχνολογίας FineHearing™
  1. Hochmair I, Arnold W, Nopp P, Jolly C, Müller J, Roland P. Deep electrode insertion in cochlear implants: apical morphology, electrodes and speech perception results. Acta Otolaryngol, 2003; 123: 612 – 617.
  2. Haumann et al. (2009) Benefits of Electrical Stimulation Over Two Cochlear  Turns in Postlingually Deafnend CI Users – A Prospective Long-Term Study. Poster at Conference on Implantable Auditory Prosthesis, July 12-17, Lake Tahoe, USA.

© 2020 MED-EL