Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Νοιαζόμαστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς επίσης για το απόρρητό σας. Γι' αυτόn το λόγο, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ακολούθως σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σας, ειδικότερα για τι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σε ποιον τα μεταφέρουμε, καθώς επίσης για τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των δεδομένων σας. Όπου αναφερόμαστε στη συνέχεια του κειμένου για δεδομένα, εννοούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες από τις οποίες αναγνωρίζεστε ως άτομο, άμεσα ή έμμεσα.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες.

Σχετικά με αυτή την πολιτική

Αυτή η πολιτική εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, πώς τις χρησιμοποιούμε και πώς τις κρατάμε ασφαλείς, καθώς επίσης τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτές. Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου δεδομένων και όπως περιγράφεται όταν συλλέγουμε τα δεδομένα από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου δεδομένων από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας (www.medel.com) τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις (ωστόσο οι τροποποιήσεις δεν θα ισχύουν αναδρομικά). Θα είμαστε πάντα σύμμορφοι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) όταν θα διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Σχετικά τους σκοπούς του GDPR, θα είμαστε ο «ελεγκτής» όλων των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.

Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων;

Ο αρμόδιος ελεγκτής είναι:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
Tηλ.: +43 5 77 88
office@medel.com

Μπορείτε να έλθετε απευθείας σε επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο προστασίας δεδομένων

privacy.gr@medel.com

ή

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
υπόψη Αρμόδιος προστασίας δεδομένων
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από ποιες πηγές προέρχονται;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από εσάς λόγω της επαγγελματικής σχέσης. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από τρίτες πηγές και/ή πηγές με δημόσια πρόσβαση (π.χ. επαγγελματικά μητρώα, μητρώα συνδέσμων, μητρώα χωρών, Τύπος, ΜΜΕ) με επιτρεπτό τρόπο (π.χ. σχετικά με την εκτέλεση παραγγελιών / συμβάσεων, την εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας).

Τα προσωπικά δεδομένα σας περιλαμβάνουν ειδικότερα:

 • Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνων
 • Δημογραφικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικός κώδικας, γεωγραφική τοποθεσία, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • Λοιπές πληροφορίες σχετικά με μελέτες ερευνών αγοράς
 • Διεύθυνση ΙΡ
 • Ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης για προστατευόμενες περιοχές της ιστοσελίδας
 • Σχετικά με αιτήσεις εργασίας, μαζί με το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε, όπως εκπαίδευση, συμπληρωματική κατάρτιση και προσόντα, προηγούμενοι εργοδότες και απεσταλμένα έγγραφα, όπως βιογραφικά, πτυχία, κ.λπ.

Για ποιους λόγους και σε ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων (DSGVO και την Πράξη περί Προστασίας Δεδομένων (DSG) στην τρέχουσα έκδοση).

Ακαδημία

Μπορείτε να εγγραφείτε στην online βάση δεδομένων μέσων, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες και κύκλους μαθημάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της MED-EL. Για την εγγραφή πρέπει να μας δώσετε τα εξής δεδομένα: όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, εκτίμηση συμπεριφοράς χρήστη

Σκοπός:
Εγγραφή και χρήση της online βάσης δεδομένων μέσων της ακαδημίας μας

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – Άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες (π.χ. λήψη λογισμικού, πρόσθετες υπηρεσίες όπως eLearning) κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα μας και δίνοντάς μας τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης

Σκοπός:
Εξατομίκευση με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MED-EL

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – Άρθ. 6 (1) παράγρ. a) GDPR. Εκτέλεση μίας σύμβασης – Άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Ευρετήριο κλινικών

Εάν επιτρέψετε πρόσβαση σε δεδομένα θέσης μέσω του φυλλομετρητή σας, εμφανίζονται οι κλινικές και οι συνεργάτες διανομής που υπάρχουν κοντά. Η τοποθεσία σας εντοπίζεται από την αναγνώριση της θέσης της διεύθυνσης ΙΡ σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται.

Σκοπός:
Εμφάνιση των κλινικών και των συνεργατών διανομής που είναι κοντά στην τοποθεσία σας.

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – Άρθ. 6 (1) παράγρ. a) GDPR

Φόρμες επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη MED-EL (π.χ. αιτήματα σχετικά με προϊόντα, υποστήριξη, κ.λπ.) συμπληρώνοντας τις φόρμες επικοινωνίας μας. Η επικοινωνία πραγματοποιείται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ εάν έχει δοθεί αριθμός τηλεφώνου γίνεται τηλεφωνικά.

Όταν στέλνετε τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα των πεδίων επικοινωνίας (όνομα, επάγγελμα (π.χ. χειρουργός, νοσοκόμος κατ' οίκον, ακοολόγος), ενδιαφέροντα (επαγγελματικά ενδιαφέροντα), τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κωδικός, περιοχή, χώρα), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενδιαφέρον για εγγραφή σε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υπόκεινται επεξεργασία.

Σκοπός:
Απάντηση/βοήθεια σχετικά με το αίτημά σας

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – Άρθ. 6 (1) παράγρ. a) GDPR

Ενημερωτικά δελτία και ταχυδρομικές αποστολές

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας και στις λίστες ταχυδρομικών αποστολών, που σας πληροφορούν σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα εξής δεδομένα: όνομα, επάγγελμα, επαγγελματικά ενδιαφέρονται, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτίμηση συμπεριφοράς χρήστη (π.χ. άνοιγμα και ποσοστά κλικ ηλεκτρονικών μηνυμάτων)

Σκοπός:
Διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της MED-EL

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – Άρθ. 6 (1) παράγρ. a) GDPR

Online τεστ ακοής

Μπορείτε να κάνετε ένα τεστ ακοής μέσω της ιστοσελίδας μας. Μετά το τεστ έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μίας φόρμας επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα του τεστ θαα είναι ανώνυμα και θα αποθηκευτούν για σκοπούς αναλύσεων σε περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Αφού ολοκληρώσετε το τεστ ακοής, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία φόρμα επικοινωνίας. Όταν στείλετε τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα σας από τα πεδία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) υπόκεινται επεξεργασία.

Σκοπός:
Απάντηση/βοήθεια σχετικά με το αίτημά σας για διαθέσιμες λύσεις ακοής.

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – Άρθ. 9 (2) παράγρ. a) GDPR

Online αίτηση εργασίας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μία θέση εργασίας, πρακτική άσκηση ή προορατικά για εργασία μέσω της ιστοσελίδας μας δίνοντας τα εξής δεδομένα: όνομα, λεπτομέρειες επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, εκπαίδευση, άλλες δεξιότητες και προσόντα, πρόσθετες πληροφορίες, περαιτέρω πληροφορίες και έγγραφα (π.χ. βιογραφικό) που θα μας αποστείλετε.

Σκοπός:
Αίτηση εργασίας

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – Άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Βιντεοθήκη χειρουργικών επεμβάσεων

Ως επαγγελματίας μπορείτε να εγγραφείτε στην online βάση δεδομένων μέσων που διαθέτουμε, η οποία περιέχει περιπτώσεις εμφύτευσης των προϊόντων MED-EL. Για την εγγραφή σας πρέπει να μας δώσετε τα εξής δεδομένα: όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, όνομα κλινικής, διεύθυνση κλινικής, ενδιαφέροντα (CI, MEI, BCI, ABI)

Σκοπός:
Εγγραφή στην και χρήση της βιντεοθήκης χειρουργικών επεμβάσεων

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – Άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα σας;

Εντός της MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., λαμβάνουν τα δεδομένα σας μόνο τα τμήματα ή οι εργαζόμενοι και μόνο για όσο τα χρειάζονται για επεξεργασία σχετικά με τους αντίστοιχους σκοπούς. Επιπλέον, φορείς επεξεργασίας που έχουν ανάθεση από εμάς (πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσίες εκτύπωσης, marketing, κ.λπ.) λαμβάνουν τα δεδομένα σας, εφόσον τα χρειάζονται για να έχουν αποτελεσματική απόδοση. Όλοι οι φορείς επεξεργασίας έχουν επιλεγεί προσεχτικά και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις περί προστασίας δεδομένων και πως τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Πρωτίστως, οι συμβασιούχοι φορείς επεξεργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς.

Όσον αφορά τη μεταβίβαση δεδομένων σε άλλα τρίτα μέρη, επισημαίνουμε ότι μία τέτοια μεταβίβαση γίνεται μόνο βάσει έγκυρου νομικού υποβάθρου και για προκαθορισμένους σκοπούς.

Ενημέρωση

Η ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται κυρίως με βάση την άμεση τροφοδότηση από εσάς ή με οδηγίες αλλαγής προς εμάς. Ωστόσο, η αναβάθμιση είναι επίσης δυνατή λόγω πληροφοριών από τρίτα μέρη ή από τη χρήση πληροφοριών που είναι διαθέσιμες δημοσίως.

Για πόσο καιρό θα είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο καιρό χρειάζεται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης μας (έναρξη, εξέλιξη και τερματισμός μίας σύμβασης) καθώς και σύμφωνα με τις νομοθετημένες υποχρεώσεις αποθήκευσης και τεκμηρίωσης που προκύπτουν από τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα (UGB) και τον Ομοσπονδιακό Φορολογικό Κώδικα (BAO) ή για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, η περίοδος αποθήκευσης καθορίζεται επίσης από τις νομοθετημένες χρονικές περιόδους προθεσμίας, οι οποίες μπορεί, για παράδειγμα, να είναι στο Γενικό Αστικό Κώδικα (ABGB) συνήθως 30 έτη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μόνο 3 έτη.

Βασικά τα δεδομένα σας πρόκειται να διαγραφούν μετά την εκτέλεση της σύμβασης, με την ανάκληση της συναίνεσής σας ή με την έγερση αντιρρήσεων, εφόσον δεν απαιτείται η αποθήκευση για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την απόδειξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον έχετε σαφώς συναινέσει για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή εφόσον έχουμε κατοχυρώσει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, η οποία επιτρέπεται από το νόμο.

Εκεί, υπάρχει η δυνατότητα να καταστούν ανώνυμα τα δεδομένα αντί να διαγραφούν. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε προσωπική αναφορά έχει αφαιρεθεί αμετάκλητα και γι' αυτό δεν ισχύει πλέον η υποχρέωση διαγραφής για λόγους προστασίας των δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποθηκευτεί εκ νέου καμία προσωπική αναφορά.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον GDPR έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – Αρθ. 15 GDPR:
  Το δικαίωμα να εγκρίνετε ή να μην εγκρίνετε την επεξεργασία ή όπου απαιτείται την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, όσον αφορά προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Αρθ. 16 GDPR:
  Το δικαίωμα να γίνεται χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να με ξεχάσουν») – Αρθ. 17 GDPR:
  Το δικαίωμα να γίνεται διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΑρθ. 18 GDPR:
  Το δικαίωμα να γίνεται περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων saw.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένωνΑρθ. 20 GDPR:
  Το δικαίωμα παραλαβής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία έχετε δώσει σε εμάς, σε μία δομημένη, κοινής χρήσης και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και το δικαίωμα μεταβίβασης των δεδομένων αυτών σε άλλον ελεγκτή χωρίς καμία παρεμπόδιση.
 • Δικαίωμα ένστασης – Αρθ. 21 GDPR:
  Το δικαίωμα ένστασης για λόγους σχετικούς με μία συγκεκριμένη κατάστασή σας, οποιαδήποτε στιγμή της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, το οποίο βασίζεται στο Αρθ. 6 (1) παράγρ. e) ή f) GDPR.

Εάν επιθυμείτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, αλλαγή των προτιμήσεων επαφής ή εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με αυτή την πολιτική απορρήτου ή σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy.gr@medel.com ή επικοινωνήστε με ένα από τα τοπικά γραφεία της MED-EL που βρίσκεται κοντά σας: Γραφεία της MED-EL παγκοσμίως

Παρόλο που θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε κάθε απορία ή ανησυχία που πιθανώς έχετε, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το νόμο περί προστασίας δεδομένων ή ότι η προστασία των δεδομένων σας έχει παραβιαστεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να παραπονεθείτε στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Στην Αυστρία αρμόδια είναι η Αρχή προστασίας δεδομένων.

Υφίσταται υποχρέωση παροχής δεδομένων;

Ως μέρος μίας επαγγελματικής σχέσης, εσείς χρειάζεται να δώσετε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για να δημιουργηθεί και να προχωρήσει η επαγγελματική σχέση ή όποιες μας ζητείται από το νόμο να λάβουμε. Θα σας ζητηθεί επίσης να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα συνήθως είμαστε αναγκασμένοι να αρνηθούμε τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης ή μία υπάρχουσα σύμβαση δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί και συνεπώς τερματίζεται.

Χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μου για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων περιλαμβανομένης και της δημιουργίας προφίλ;

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το αρθ. 22 DSGVO.

Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Για να αποφευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, εφαρμόζουμε κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε online.

Συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες σχετικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφότου έχετε χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους για να φύγετε από την ιστοσελίδα μας πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανενός είδους έλεγχο πάνω σε αυτές τις άλλες ιστοσελίδες. Γι' αυτό, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για την προστασία και το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε όταν επισκέπτεστε αυτές τις ιστοσελίδες, ενώ τέτοιου είδους ιστοσελίδες δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση απορρήτου. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου που χρησιμοποιείται από την εν λόγω ιστοσελίδα.

 

Cookies και Cookies από συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ρυθμίσεις Διαδικτύου. Σχεδόν κάθε ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία. Θα ληφθεί από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για περιήγηση στο Διαδίκτυο την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε μία ιστοσελίδα. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή, το cookie και οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα σε αυτό είτε θα επιστρέψουν στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (First Party Cookie) ή θα σταλούν σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία και ανήκει. (Third Party Cookie). Αυτό θα ενημερώσει την ιστοσελίδα ότι έχει προβληθεί με αυτό το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου παλαιότερα και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο που εμφανίζεται.

Μερικά cookies είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα μιας και μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη όταν ξαναεπισκέπτεται μία ιστοσελίδα την οποία έχει ήδη επισκεφτεί αρκετές φορές. Δεδομένου ότι χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου όπως προηγουμένως, τα cookies θυμούνται για παράδειγμα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, πώς χρησιμοποιείτε μία σελίδα και εξατομικεύουν τις προσφορές που εμφανίζονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται αυτόματα από το σκληρό δίσκο σας αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου («session cookies»). Επιπλέον, χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παραμένουν στο σκληρό δίσκο και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου. Αυτό γίνεται κυρίως για να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη όταν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες σας κι έτσι μπορούν να βελτιωθούν οι χρόνοι φόρτωσής της.

Cookies που δεν χρειάζονται έγκριση

Σημαντικά cookies, τα λεγόμενα «αυστηρά απαραίτητα» εγγυώνται λειτουργίες χωρίς τις οποίες δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα όπως πρέπει. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και γι' αυτό ονομάζονται first party cookies. Αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο όσο διαρκεί η πλοήγησή σας με το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου. Απολύτως απαραίτητα cookies: Για τη λειτουργία εισόδου στη σελίδα έχουμε το λεγόμενο «session cookie». Χωρίς αυτό το cookie δεν μπορεί να γίνει είσοδος και συνεπώς οι λειτουργίες που έπονται της εισόδου.

Επιπρόσθετα, αυτά τα cookies εξασφαλίζουν για παράδειγμα τη λειτουργικότητα της αλλαγής από http σε https και συνεπώς τη συμβατότητα με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας σχετικά με τη μεταβίβαση δεδομένων όταν αλλάζετε σελίδες. Δεν απαιτείται συναίνεση για τη χρήση των ουσιαστικών cookies.

Cookies που χρειάζονται έγκριση

Cookies που δεν απαιτούνται αυστηρά από το νόμο για να μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα εκτελούν ωστόσο σημαντικές λειτουργίες. Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι πλέον διαθέσιμες λειτουργίες που επιτρέπουν άνετη περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως οι προσυμπληρωμένες φόρμες. Ρυθμίσεις που έγιναν, όπως η επιλογή γλώσσας δεν μπορούν να αποθηκευτούν και γι' αυτό ζητούνται ξανά σε κάθε σελίδα. Χρησιμοποιημένα first party cookies, περλαμβανομένης περαιτέρω περιγραφής:

Ανάλυση

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης Διαδικτύου της Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Η χρήση περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας Universal Analytics. Αυτό διευκολύνει την ανάθεση δεδομένων, περιόδων και αμφίδρομων ενεργειών μέσω διάφορων συσκευών με ένα ψευδώνυμο όνομα χρήστη, κι έτσι γίνεται η ανάλυση των δραστηριοτήτων του χρήστη μέσω των διάφορων συσκευών.

Τα Google Analytics χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να επιτρέπουν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας να αναλύει πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τη σελίδα. Η πληροφορία που δημιουργείται από το cookie σχετικά με τη χρήση που κάνετε σε αυτή την ιστοσελίδα μεταφέρεται συνήθως μέσω ενός διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί. Ωστόσο, εάν έχει ενεργοποιηθεί η ανωνυμία του διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) σε αυτή την ιστοσελίδα, η Google θα περιορίσει εκ των προτέρων τη διεύθυνση ΙΡ εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός άλλων κρατών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση ΙΡ θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συμπτυχθεί εκεί. Η διεύθυνση ΙΡ που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου σας στο πλαίσιο των Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να εκτιμήσει πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και για να παρέχει στο διαχειριστή της ιστοσελίδας άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Το νόμιμο συμφέρον μας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων εδράζεται επίσης σε αυτούς τους σκοπούς. Το νομικό υπόβαθρο για τη χρήση των Google Analytics είναι το αρθ. 6 (1) f) GDPR. Χρονικές περίοδοι και καμπάνιες τερματίζονται μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Από προεπιλογή, οι χρονικές περίοδοι κλείνουν μετά από 30 λεπτά χωρίς δραστηριότητα και οι καμπάνιες μετά από έξι μήνες. Το χρονικό όριο για τις καμπάνιες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων επισκεφθείτε:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου, ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι εάν το κάνετε αυτό μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και έχουν σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (περιλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Απόδοση και δοκιμή

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Visual Website Optimizer (VWO). Με τη βοήθεια του VWO δημιουργούμε τεστ για τους χρήστες με σκοπό τη βελτίωση και την περαιτέρω εξέλιξη της ιστοσελίδας μας. Το VWO αναλύει στατικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται ως εργαλείο τεστ Α/Β. Κατά τη διαδικασία, δεδομένα όπως ο αριθμός επισκεπτών, η συμπεριφορά στα κλικ και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην ιστοσελίδα εκχωρούνται στις αντίστοιχες εκδόσεις δοκιμής.

Διάρκεια αποθήκευσης:
Περίοδοι ή κάποια δεδομένα έως και 10 έτη (όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα)

Μη ανταποκριτικό:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Προσθήκες για μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε επίσης τις λεγόμενες προσθήκες (στο εξής κουμπιά) για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (σχόλια Facebook, κουμπί Facebook Like και Social Widgets)
 • LinkedIn (κουμπί LinkedIn και Social Widgets)
 • Twitter (κουμπί Twitter Tweet και Social Widgets)
 • Google (κουμπί Google+ και Social Widgets, Google Fonts, κουμπί YouTube και Social Widgets)

στην ιστοσελίδα. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα κουμπιά είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν στέλνουν δεδομένα στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την παρέμβασή σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά πρέπει να τα ενεργοποιήσετε με ένα κλικ. Το κουμπί θα παραμείνει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα cookies σας.

Μετά την ενεργοποίηση, θα δημιουργηθεί μία απευθείας σύνδεση με το διακομιστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Τότε, το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Αφότου ενεργοποιήσετε ένα κουμπί, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα μπορεί να συλλέξει δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν αλληλεπιδράτε με αυτό το κουμπί. Εάν έχετε ήδη συνδεθεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα στο λογαριασμό χρήστη που διαθέτετε. Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλες ιστοσελίδες εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί εκεί. Εάν είστε μέλος μέσου κοινωνικής δικτύωσης και δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγετε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας με τις αποθηκευμένες πληροφορίες μέλους σας, τότε πρέπει να αποσυνδεθείτε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτού ενεργοποιήσετε τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουμε δυνατότητα επιρροής της ποσότητας δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτά τα κουμπιά. Σχετικά με το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης αυτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ενημερωθείτε από την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

 


© 2019 MED-EL

Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies και cookies για λογαριασμό τρίτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να ενισχυθεί η πλοήγηση στην ιστοσελίδα, να αναλυθεί η χρήση της ιστοσελίδας και να υποστηριχθούν οι εμπορικές προσπάθειές μας. Κάντε κλικ στο «Δέχομαι» για τη χρήση των cookies και μόνιμη απόκρυψη αυτού του μηνύματος. Μπορείτε να βρείτε λίστα και περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται στην ενότητά μας Πολιτική Απορρήτου.