Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός - VORP 503

Παρεμβολές από άλλο εξοπλισμό

 • Ηλεκτροχειρουργική: Τα όργανα ηλεκτροχειρουργικής μπορεί να παράγουν τάσεις ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν απευθείας ζεύξη μεταξύ του οργάνου και του εμφυτεύματος. Τα μονοπολικά ηλεκτροχειρουργικά όργανα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά στο εμφύτευμα. Το προκαλούμενο ρεύμα μπορεί να επιφέρει ζημιά στο εμφύτευμα ή στην ακοή του ασθενή.
   
 • Χειρουργική διαθερμία: Δεν πρέπει ποτέ να εφαρμόζεται διαθερμία στο εμφύτευμα διότι τα υψηλά ρεύματα που προκαλούνται στο εμφύτευμα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο εμφύτευμα ή στην ακοή του ασθενή.
   
 • Ιονίζουσα ακτινοβολία: Η θεραπεία ακτινοβολίας μέχρι συνολική δόση ιονισμού 100 Gray καθώς και οι ιατρικές διαγνωστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν ακτινοβολία ιονισμού, όπως ακτινογραφία, αξονική τομογραφία και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων δεν βλάπτουν το εμφύτευμα. Συστήνεται να μην φοράτε επεξεργαστή ήχου κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας.
   
 • Υπερηχογράφημα: Έκθεση σε κλινικά χρήσιμο διαγνωστικό υπέρηχο δεν προκαλεί ζημιά στο εμφύτευμα.
 • Απινιδισμός: Η προκαλούμενη ενέργεια κατά τον απινιδισμό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο εμφύτευμα. Δεν πρέπει να διεξάγεται απινιδισμός στη συσκευή ή κοντά σε αυτήν.
   
 • Μονοπολική ηλεκτροκαυτηρίαση, θεραπευτικό υπερηχογράφημα, διακρανιακή μαγνητική διέγερση, ηλεκτροσπασμοθεραπεία: Δεν επιτρέπεται απευθείας εφαρμογή πάνω από το εμφύτευμα, διότι οι ανωτέρω διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε αυτό.
   
 • Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI): Η εξέταση MRI με το VORP 503 επιτρέπεται μόνο σε σαρωτές MRI 1,5 Tesla (T) κλειστού τύπου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Ο σαρωτής MRI πρέπει να περιορίζεται στην "Κανονική κατάσταση λειτουργίας". Η "Κατάσταση λειτουργίας πρώτου επιπέδου" πρέπει να αποφεύγεται.
  • Τα τοπικά πηνία RF (ραδιοσυχνοτήτων) μετάδοσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στον τομέα της κεφαλής και του αυχένα. Τα τοπικά πηνία δέκτη δεν έχουν περιορισμό στη χρήση.
  • Προτού εισέλθουν ασθενείς στην αίθουσα MRI, πρέπει να αφαιρεθεί ο επεξεργαστής ήχου από το κεφάλι. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης μπορεί να προκύψουν ηχητικές παρεμβολές. Συνιστάται στους ασθενείς να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσφορία που μπορεί να προκύψει και να ζητάνε διακοπή της σάρωσης MRI. Μετά την εξέταση MRI, ο ασθενής θα τοποθετήσει τον επεξεργαστή ήχου μόνο αφότου αποχωρήσει από την αίθουσα MRI.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης MRI, απαιτείται το κεφάλι να έχει ευθεία κατεύθυνση.
  • Στις εικόνες γύρω από το εμφύτευμα θα είναι παρόν ένα ψευδές εύρημα περίπου 14 εκ.
  • Μια εξέταση MRI με > 1,5Τ θα προκαλέσει ζημιά στο εμφύτευμα και πρέπει να αποφεύγεται.
  • Εάν απαιτείται εξέταση MRI πριν από την πρώτη ενεργοποίηση του Vibrant Soundbridge, πρέπει να ληφθούν υπόψη μέτρα για να εμποδιστούν επιπλοκές στην ίαση των πληγών λόγω της πιθανής κίνησης του εμφυτεύματος στο δυνατό πεδίο MRI.
  • Όταν πρέπει να εξεταστούν κάτω άκρα, συστήνεται, αλλά δεν είναι απαραίτητο, τα πόδια του ασθενή να τοποθετούνται πρώτα στον σαρωτή.
    
 • Αντικλεπτικά συστήματα και συστήματα ανίχνευσης μετάλλων: Τα αντικλεπτικά συστήματα του εμπορίου και οι ανιχνευτές μετάλλων παράγουν δυνατά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ασθενείς με ένα εμφύτευμα πρέπει να ενημερώνονται ότι η διέλευση μέσα από ανιχνευτές μετάλλων ασφαλείας μπορεί να ενεργοποιήσει τον συναγερμό ανιχνευτή. Για το λόγο αυτό συστήνεται οι ασθενείς να έχουν πάντα μαζί την Κάρτα Ταυτοποίησης Χρήστη Vibrant Soundbridge.
   
   

MRI Checklist

Κατεβάστε

Τα προϊόντα, οι εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά απόδοσης αποτελούν αντικείμενο έγκρισης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Μερικά στοιχεία πιθανώς να μην είναι διαθέσιμα προς το παρόν ή να μην διατίθενται προς πώληση στην περιοχή σας από την MED-EL. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της MED-EL για περαιτέρω πληροφορίες.

© 2020 MED-EL