Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Εμφυτεύματα
Οστικής Αγωγιμότητας - BCI 601

Παρεμβολές από άλλο εξοπλισμό

 • Χειρουργική διαθερμία: Τα όργανα ηλεκτροχειρουργικής μπορεί να παράγουν τάσεις ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν απευθείας ζεύξη μεταξύ του οργάνου και του εμφυτεύματος. Τα μονοπολικά ηλεκτροχειρουργικά όργανα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά στο εμφύτευμα. Το προκαλούμενο ρεύμα μπορεί να επιφέρει ζημιά στο εμφύτευμα ή στην ακοή του ασθενή.
   
 • Θεραπεία ακτινοβολίας ιονισμού: Η θεραπεία ακτινοβολίας δεν προκαλεί ζημιές στο εμφύτευμα. Συστήνεται να μην φοράτε επεξεργαστή ήχου κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας.
   
 • Ακτινογραφία, αξονική τομογραφία, θεραπεία με κοβάλτιο, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), διαγνωστικό υπερηχογράφημα: Κανένας περιορισμός σε ιατρικά ωφέλιμη έκθεση.
   
 • Μονοπολική ηλεκτροκαυτηρίαση, θεραπευτικό υπερηχογράφημα, ενδοκρανιακή μαγνητική διέγερση, ηλεκτροσπασμοθεραπεία: Δεν επιτρέπεται απευθείας εφαρμογή πάνω από το εμφύτευμα, διότι οι ανωτέρω διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
   
 • Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI): Εξέταση MRI έως 1,5T με το Bonebridge επιτρέπεται. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Ο επεξεργαστής ήχου δεν θα φοριέται, ωστόσο μπορεί να συμβούν ακουστικές παρεμβολές.
  • Στις εικόνες γύρω από το εμφύτευμα θα είναι παρόν ένα ψευδές εύρημα 15 εκ.
  • Μια εξέταση MRI με >1,5Τ θα προκαλέσει ζημιά στο εμφύτευμα και πρέπει να αποφεύγεται.

   ​ 

MRI Checklist

Κατεβάστε

Τα προϊόντα, οι εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά απόδοσης αποτελούν αντικείμενο έγκρισης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Μερικά στοιχεία πιθανώς να μην είναι διαθέσιμα προς το παρόν ή να μην διατίθενται προς πώληση στην περιοχή σας από την MED-EL. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της MED-EL για περαιτέρω πληροφορίες.

© 2020 MED-EL