Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Ιατρικές διαδικασίες
για τα συστήματα εμφυτευμάτων MED‑EL

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας για τους χρήστες του
συστήματος εμφυτεύματος MED‑EL, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν σε κάποια ιατρική διαδικασία
(π.χ. μαγνητική τομογραφία).
img/1499abf295e47821fbe915c3f4967910.png

Εμφυτεύματα
Οστικής Αγωγιμότητας - BCI 601

img/eae2a75068163b64a8d766ff89466b56.jpg

Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός - VORP 503

img/ded288488d067d19fc4e51a33f468aee.jpg

Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός - VORP 502

© 2019 MED-EL

Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies και cookies για λογαριασμό τρίτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να ενισχυθεί η πλοήγηση στην ιστοσελίδα, να αναλυθεί η χρήση της ιστοσελίδας και να υποστηριχθούν οι εμπορικές προσπάθειές μας. Κάντε κλικ στο «Δέχομαι» για τη χρήση των cookies και μόνιμη απόκρυψη αυτού του μηνύματος. Μπορείτε να βρείτε λίστα και περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται στην ενότητά μας Πολιτική Απορρήτου.