Λήψη κοχλιακού εμφυτεύματος

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τι να περιμένετε

Αξιολόγηση
Προκειμένου να τεκμηριωθεί μια υποψηφιότητα για κοχλιακό εμφύτευμα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία σειρά τεστ αξιολόγησης πριν από την εμφύτευση. Αυτά τα τεστ επιτρέπουν στην ομάδα που θα αναλάβει την εμφύτευση να εξετάσει τυχόν επιπλέον παράγοντες ή ανάγκες. Η αξιολόγηση θα επιτρέψει επίσης στους ειδικούς να ενημερώσουν σωστά τους γονείς ώστε να ξέρουν τι να περιμένουν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνήθως ιατρικές εξετάσεις, ακουολογικό έλεγχο και ακτινογραφίες.

Επέμβαση
Η χειρουργική επέμβαση διαρκεί συνήθως μία έως τρεις ώρες και γίνεται υπό γενική αναισθησία. Οι κίνδυνοι που ενέχονται σε μια επέμβαση εμφύτευσης είναι μικροί και συγκρίσιμοι με αυτούς άλλων ωτολογικών επεμβάσεων. Τα παιδιά είναι συνήθως "στο πόδι" την επόμενη ημέρα. Η νοσηλεία μπορεί να διαρκέσει από μία έως αρκετές ημέρες ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και τις τοπικές πρακτικές.

Πρώτη προσαρμογή
Τέσσερις περίπου εβδομάδες μετά την εμφύτευση, το παιδί σας θα λάβει τον επεξεργαστή ήχου. Ο επεξεργαστής ήχου προγραμματίζεται (διαδικασία "προσαρμογής") για κάθε παιδί από ακουολόγο ή άλλον ειδικό. Στο πλαίσιο της προσαρμογής προγραμματίζεται ο τόνος, η ένταση και ο χρονισμός. Για να γίνει σωστά ο πρώτος προγραμματισμός συχνά απαιτούνται αρκετές συναντήσεις με τον ειδικό προκειμένου να τελειοποιηθούν οι ρυθμίσεις.

Πρόγραμμα παρακολούθησης
Αν και τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι μοναδικά όσον αφορά την επαναφορά της ακοής σε παιδιά με βαρηκοΐα, οι ήχοι μπορεί να φαντάζουν αλλόκοτοι και εκκωφαντικοί στην αρχή. Η τακτική εκπαίδευση με επαγγελματία λογοθεραπευτή είναι αναγκαία για να μάθει ο χρήστης να κατανοεί τους ήχους και για να αναπτύξει τις δεξιότητές του στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.

Για τα πολύ μικρά παιδιά, η ακουστική θεραπεία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνει θεραπευτικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση των γονέων, ώστε το παιδί να μάθει να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τους ήχους. Για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, η ακουστική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αναγνωρίζει τη νέα, πιο πλούσια ακουστική εμπειρία που βιώνει, σε σχέση με την περιορισμένη ακοή που του προσέφεραν τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Εάν θέλετε να σας παραπέμψουμε απευθείας σε κάποιο κέντρο κοχλιακών εμφυτευμάτων ή αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα κοχλιακών εμφυτευμάτων της MED-EL, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

Οδηγός για γονείς

Περισσότερα

© 2020 MED-EL