Στον δρόμο για την επιτυχία

Βέλτιστη αξιοποίηση

του κοχλιακού εμφυτεύματος του παιδιού σας

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι ένα τεχνικό «εργαλείο» για την ακοή του παιδιού σας. Η επιτυχία αυτού του εργαλείου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ηλικία εμφύτευσης είναι ένας μόνο από τους παράγοντες αυτούς που επηρεάζουν τα οφέλη που θα έχει το παιδί σας από την κοχλιακή εμφύτευση. Η εξασφάλιση ενός πλούσιου γλωσσικού περιβάλλοντος επικοινωνίας, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός του επεξεργαστή ήχου, η παροχή κινήτρων, η συμμετοχή σε προγράμματα επανένταξης και η ανάπτυξη ρεαλιστικών προσδοκιών είναι επίσης καθοριστικοί παράγοντες για τη συνολική επιτυχημένη πορεία του παιδιού.1 Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που του προσφέρει το κοχλιακό του εμφύτευμα.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλάτε στο παιδί σας όπως ακριβώς θα μιλούσατε σε ένα παιδί με φυσιολογική ακοή, ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνει πλήρως αυτά που του λέτε. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ενθαρρύνετε την ανάπτυξη του προφορικού λόγου στο παιδί σας. Οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος τονίζουν τη σημασία των λέξεων και βοηθούν το παιδί σας να σας καταλαβαίνει καλύτερα. Η δομημένη ακουστική θεραπεία συμπληρώνει όσα μαθαίνετε στο παιδί σας στο σπίτι. Για τα πολύ μικρά παιδιά, η ακουστική θεραπεία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνει θεραπευτικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση των γονέων, ώστε το παιδί να μάθει να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τους ήχους στο πλαίσιο της θεραπείας. Με την πάροδο του χρόνου και όσο το παιδί σας αποκτά περισσότερη εμπειρία, θα μάθει γρήγορα να χρησιμοποιεί αυτές τις νέες ακουστικές δεξιότητες στον πραγματικό κόσμο, έξω από το προστατευμένο θεραπευτικό περιβάλλον.

Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση του επεξεργαστή ήχου για περισσότερες ώρες στη διάρκεια της ημέρας επηρεάζει θετικά την απόδοση του εμφυτεύματος στα παιδιά.2 Τα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα κατακτούν συχνά τη γλώσσα και την ακοή τους αυθόρμητα, όπως ακριβώς τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι όταν εσείς ή ο δάσκαλός του δεν είστε δίπλα του για να του εξηγείτε και να του μαθαίνετε, το παιδί σας μαθαίνει ακούγοντας και παίζοντας. Επομένως, η μέγιστη χρήση του κοχλιακού εμφυτεύματος προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Από την άλλη, ύστερα από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης του επεξεργαστή ήχου, ο εγκέφαλος του παιδιού σας χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί εκ νέου στους εισερχόμενους ήχους του κοχλιακού εμφυτεύματος. Το γεγονός αυτό μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη της ακοής του παιδού σας. Η συνεπής και σταθερή χρήση, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε καθημερινή βάση, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Η ανάπτυξη της ομιλίας είναι μόνο ένας από τους στόχους της κοχλιακής εμφύτευσης. Ένας ακόμη στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η ομιλία του παιδιού σας να γίνεται κατανοητή από άτομα πέραν του οικείου περιβάλλοντός του. Η χρήση ενός καλά προγραμματισμένου επεξεργαστή ήχου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από κοινού με το κατάλληλο πρόγραμμα επανένταξης, θα βοηθήσουν το παιδί σας να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Οι προσδοκίες σας παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία του παιδιού σας μετά την κοχλιακή εμφύτευση. Τα παιδιά που υποβάλλονται σε εμφύτευση σε πολύ μικρή ηλικία έχουν, κατά κανόνα, γρήγορη και σταθερή πρόοδο, ιδίως όταν λαμβάνουν αποτελεσματική θεραπεία και υποστήριξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ρεαλιστικό να περιμένετε ότι, εν ευθέτω χρόνω, το παιδί σας θα είναι σε θέση να κατανοεί και να παράγει προφορικό λόγο, εφόσον δεν αντιμετωπίζει άλλα μαθησιακά προβλήματα.

Οι περισσότεροι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο, ορισμένοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες και πολλοί απολαμβάνουν τη μουσική – όλες αυτές οι ακουστικές διαδικασίες θεωρούνται εξαιρετικά σύνθετες. Αυτό που έχει σημασία για εσάς είναι να βοηθήσετε το παιδί σας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του. Επειδή κάθε παιδί είναι μοναδικό, ο τελικός βαθμός επιτυχίας του παιδιού σας θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων που είναι αδύνατον να προβλεφθούν πριν από την εμφύτευση. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες. Ο ακουολόγος και ο λογοθεραπευτής σας μπορούν να σας βοηθήσουν να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του παιδιού σας.

Η MED-EL δεσμεύεται να παρέχει υποστήριξη σε παιδιά με απώλεια ακοής και τους γονείς τους παρέχοντάς τους μεγάλη ποικιλία πληροφοριών και υλικού. Το υλικό αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών όλων των ηλικιών. Μεγάλο μέρος αυτού του υλικού απευθύνεται τόσο σε παιδιά με ακουστικά βαρηκοΐας όσο και σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα.

Οδηγός για γονείς

Περισσότερα

© 2020 MED-EL