Είναι το παιδί μου υποψήφιο για κοχλιακή εμφύτευση;

Ο ακουολόγος σας ή ένας ειδικός σε θέματα βαρηκοΐας θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε εάν το παιδί σας είναι κατάλληλος υποψήφιος για κοχλιακή εμφύτευση. Το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθείτε σε μια ΩΡΛ κλινική που διαθέτει κάποιο πρόγραμμα κοχλιακής εμφύτευσης. Η ομάδα ειδικών σε θέματα κοχλιακής εμφύτευσης της περιοχής σας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την καταλληλότερη λύση για την περίπτωσή σας. Ακολουθούν ορισμένες γενικές κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να τεκμηριωθεί η υποψηφιότητα για κοχλιακή εμφύτευση.

Το παιδί σας ενδέχεται να είναι υποψήφιο για κοχλιακή εμφύτευση, εάν:

  • έχει σοβαρή νευροασθητήρια απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά
  • ωφελείται ελάχιστα ή καθόλου από τα ακουστικά βαρηκοΐας
  • δεν παρουσιάζει αντενδείξεις για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης
  • έχει πρόσβαση σε κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης, επανένταξης και παρακολούθησης
  • έχει πρόσβαση σε περιβάλλον που υποστηρίζει τη μάθηση και την επανένταξη ατόμων με ακουστικά εμφυτεύματα.
     

Δεν είναι όλα τα παιδιά με βαριά απώλεια ακοής κατάλληλοι υποψήφιοι για κοχλιακή εμφύτευση. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένους συνήθεις λόγους για τους οποίους μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη η κοχλιακή εμφύτευση:

  • Εάν η βοήθεια που προσφέρουν στο παιδί σας τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι σημαντική, ενδέχεται να αποτελούν την καλύτερη λύση για την περίπτωσή του.
  • Εάν η απώλεια ακοής του παιδιού σας οφείλεται σε κάποια βλάβη εκτός του έσω ωτός, ενδέχεται να θεωρηθεί περισσότερο αποτελεσματική κάποια άλλη λύση, όπως π.χ. ένα εμφύτευμα μέσου ωτός.
  • Προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό όφελος από το κοχλιακό εμφύτευμα, είναι σημαντικό για τα παιδιά να έχουν την πλήρη υποστήριξη της οικογένειάς τους και να συμμετέχουν σε προγράμματα επανένταξης. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου το παιδί να απολαμβάνει βέλτιστη ακουστική εμπειρία με το εμφύτευμα. Εάν η οικογένεια αδυνατεί να αναλάβει αυτή τη δέσμευση για συμμετοχή του παιδιού σε κάποιο πρόγραμμα επανένταξης, ενδέχεται να χρειαστεί να εξεταστούν εναλλακτικές επιλογές πέραν του κοχλιακού εμφυτεύματος.

Οδηγός για γονείς

Περισσότερα

© 2020 MED-EL