Αμφίπλευρη κοχλιακή εμφύτευση

Με τον όρο αμφίπλευρη κοχλιακή εμφύτευση εννοούμε την εμφύτευση και στα δύο αυτιά, δηλαδή τη χρήση δύο κοχλιακών εμφυτευμάτων. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αμφίπλευρων ακουστικών εμφυτευμάτων για την ανάπτυξη των παιδιών με απώλεια ακοής έχουν καταδειχθεί σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες.1,2,3 Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι ορισμένα παιδιά απολαμβάνουν μοναδικά οφέλη από την αμφίπλευρη κοχλιακή εμφύτευση που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων τους, όπως η ικανότητα εντοπισμού της πηγής του ήχου, κατά την κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης της γλώσσας.
 

Πολλοί γονείς αναφέρουν ότι, μετά την τοποθέτηση δεύτερου εμφυτεύματος, τα παιδιά τους επιδεικνύουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στο σχολείο. Άλλοι αναφέρουν ότι τα παιδιά τους μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα την πηγή του ήχου, με άλλα λόγια από πού προέρχεται κάθε ήχος. Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών επιβεβαιώνουν αυτά τα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε βελτίωση στην επικοινωνιακή συμπεριφορά των παιδιών με δύο εμφυτεύματα. Στα παιδιά αυτά διαπιστώθηκε επίσης βελτίωση στην κατανόηση λέξεων και σημαντική βελτίωση στην κατανόηση της ομιλίας με δύο εμφυτεύματα.4 Επιπλέον, τα παιδιά με αμφίπλευρα εμφυτεύματα κατέγραψαν καλύτερες ακουστικές δεξιότητες σε αντίξοες συνθήκες. 5

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμφίπλευρη κοχλιακή εμφύτευση διατίθενται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Επιπλέον, μπορείτε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό φυλλάδιο που ετοίμασε η MED-EL ειδικά για τα πλεονεκτήματα της αμφίπλευρης κοχλιακής εμφύτευσης.

  1. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
  2. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
  3. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
  4. Kühn-Inacker, H., Shehata-Dieler, W., Müller, J., Helms, J. (2004). Bilateral cochlear implants: a way to optimize auditory perception abilities in deaf children? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68, 1257-1266.
  5. Litovsky, R., Johnstone, P., Godar, S., Agrawal, S., Parkinson, A., Peters, R., Lake, J. (2006). Bilateral cochlear implants in children: Localisation acuity measured with minimum audible angle. Ear and Hearing, 27, 43-59.

© 2020 MED-EL