Τα πλεονεκτήματα της

πρώιμης κοχλιακής εμφύτευσης

Το παιδί σας ενδέχεται να να ωφεληθεί από τη λήψη κοχλιακού εμφυτεύματος σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται. Ωστόσο, σε παιδιά με κώφωση που εμφανίστηκε πριν από την ανάπτυξη της ομιλίας, οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται όταν η εμφύτευση γίνεται σε μικρή ηλικία.1 Τα παιδιά αυτά λαμβάνουν τα απαραίτητα ακουστικά ερεθίσματα σε μια χρονική περίοδο όπου ο εγκέφαλος παρουσιάζει τη μέγιστη πλαστικότητα για την εκμάθηση της γλώσσας. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν η εμφύτευση σε παιδιά με σοβαρή απώλεια ακοής γίνεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο, η ανάπτυξη της ακοής και της ομιλίας μπορεί να είναι ανάλογη με αυτή των ακουόντων συνομηλίκων τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάπτυξη της ομιλούμενης γλώσσας είναι σχεδόν φυσική και αυτόματη.2,3

Για τα παιδιά που είχαν ήδη την εμπειρία του ήχου και έχασαν την ακοή τους σε μεταγενέστερο στάδιο, ισχύει κάτι παρόμοιο: όσο μικρότερη είναι η περίοδος της κώφωσης, τόσο αυξάνονται τα δυνητικά οφέλη της κοχλιακής εμφύτευσης.

Σήμερα, οι εμφυτεύσεις σε παιδιά γίνονται ακόμη και στην πολύ μικρή ηλικία του ενός έτους. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στην πρόοδο της χειρουργικής.4 Παράλληλα, οι έρευνες δείχνουν ότι η έκβαση είναι καλύτερη για παιδιά που έλαβαν το εμφύτευμα σε πολύ μικρή ηλικία.5,6
  1. Valencia D M et al. Cochlear implantation in infants less than 12 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Jun; 72(6):767-73.
  2. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part I – phonetic development. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:605-627.
  3. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part II – transition to words. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:628‑642.
  4. Johr M et al. Ear surgery in infants under one year of age: its risks and implications for cochlear implant surgery. Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr:310‑313.
  5. Anderson I et al. Cochlear implantation in children under the age of two – what do the outcomes show us? Int J of Pediatr Otorhinolaryngol. 68:425-431, 2004.
  6. Schweizer M, Brachmaier J et al. Longitudinal assessment of early implanted children: first results. Presented at NHS 2006. Como, Italy.

Οδηγός για γονείς

Περισσότερα

© 2020 MED-EL