Η ιδανική λύση

Εάν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο πάσχει από βαρηκοΐα, τα ακουστικά εμφυτεύματα της MED-EL ίσως είναι η λύση. Η MED-EL έχει αναπτύξει τρία συστήματα ακουστικών εμφυτευμάτων, σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων ή βαθμών απώλειας ακοής.

Ένας ειδικός σε θέματα βαρηκοΐας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με την ιδανική λύση για το ατομικό σας πρόβλημα βαρηκοΐας. Ακολουθούν μερικοί δεσμοί προς γενικές πληροφορίες επιλογής υποψηφίων για τα διάφορα ακουστικά εμφυτεύματα.

Η MED−EL προσφέρει τις ακόλουθες λύσεις ακουστικών εμφυτευμάτων:

Κοχλιακά εμφυτεύματα

για σοβαρή έως βαριά νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

Συνδυασμένη ηλεκτροακουστική διέγερση

για άτομα με μερική κώφωση.

Εμφυτεύματα μέσου ωτός

για άτομα με ήπια έως σοβαρή νευροαισθητήρια απώλεια ακοής ή με βαρηκοΐες αγωγιμότητας και μικτές βαρηκοΐες.

Εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας

για άτομα με βαρηκοΐες αγωγιμότητας και μικτές βαρηκοΐες ή με μονόπλευρη κώφωση.

© 2020 MED-EL