Υποψηφιότητα για Εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας

Το σύστημα εμφυτεύματος οστικής αγωγιμότητας Bonebridge από τη MED-EL συνιστά μια τεχνολογική επανάσταση στις λύσεις ακοής που βασίζονται στην οστική αγωγιμότητα.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το BONEBRIDGE;

Τα εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας χρησιμοποιούνται όταν η φυσική μετάδοση του ήχου στο έσω ους παρεμποδίζεται, για παράδειγμα όταν το μέσο ους είναι φραγμένο. Με το Bonebridge, ο ήχος μεταδίδεται στο οστό και στη συνέχεια μέσω του οστού άγεται στο έσω ους. Σε αυτή την περίπτωση η διαδρομή μέσω του έξω και του μέσου ωτός παρακάμπτεται.

Το BONEBRIDGE έχει σχεδιαστεί για:

  • Ανθρώπους με βαρηκοΐα αγωγιμότητας
  • Ανθρώπους με μικτές βαρηκοΐες
  • Ανθρώπους με μονόπλευρη κώφωση

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 5 ετών και άνω.

Εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας

Το Bonebridge, σχεδιασμένο για βαρηκοΐα αγωγιμότητας, μικτή βαρηκοΐα ή μονόπλευρη κώφωση.

© 2019 MED-EL

Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies και cookies για λογαριασμό τρίτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να ενισχυθεί η πλοήγηση στην ιστοσελίδα, να αναλυθεί η χρήση της ιστοσελίδας και να υποστηριχθούν οι εμπορικές προσπάθειές μας. Κάντε κλικ στο «Δέχομαι» για τη χρήση των cookies και μόνιμη απόκρυψη αυτού του μηνύματος. Μπορείτε να βρείτε λίστα και περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται στην ενότητά μας Πολιτική Απορρήτου.