FineHearing: äänen
yksityiskohdat heräävät eloon

Strategia on suunnitelma, jolla on selkeä tavoite. Sisäkorvaistutteiden tapauksessa tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa sitä, että luodaan mahdollisimman tehokas suunnitelma muuntamaan ääntä aivojen ymmärtämiksi sähköisiksi signaaleiksi.

Vuosien ajan koodausstrategiat ovat kyenneet mallintamaan vain äänen verhokäyrää äänen hienorakenteen jäädessä kokonaan mallintamatta. MED-ELin FineHearing™ -teknologia on voittanut tämän haasteen.
Istutteiden kehittäminen "verhokäyrään keskittymällä" auttaa useimpia käyttäjiä ymmärtämään puhetta hyvin hiljaisessa ympäristössä.1 Valitettavasti pelkkään verhokäyrään keskittyminen ei riitä parhaiden kuuntelutulosten saavuttamiseen haastavimmissa kuuntelutilanteissa.

Ilman hienorakenteen antamia tietoja, jotka antavat äänelle sen erityisominaisuudet (esim. äänenkorkeuden), musiikin kuuntelu ja puheeseen keskittyminen meluisassa ympäristössä on sisäkorvaistutteen käyttäjien mielestä hankalaa.2 Erityiset asetukset esimerkiksi tarkkaa kuuntelua, musiikkia tai pehmeitä ääniä varten eivät ole tuoneet tehokasta tai sopivaa ratkaisua. Kielet, joissa intonaation vaihtelulla on suuri merkitys, tai mandariinikiinan kaltaiset tonaaliset kielet ovat olleet myös erityisen haastavia sisäkorvaistutteiden käyttäjille.

Äänen osat

Verhokäyrä

Verhokäyrä kuvaa äänisignaalin voimakkuuden vaihteluita ja on olennainen osa puheen ymmärtämisessä.

 
 

Hienorakenne

Hienorakenne sisältää äänisignaalin pienet yksityiskohdat ja parantaa sävelkorkeuden tunnistamista ja äänenlaatua.

Tutkimukset osoittavat, että äänen paikantamisessa ja musiikissa pääasiallinen tiedonvälittäjä on äänen hienorakenne.3 FineHearing-tekniikka ja koko sisäkorvan kattava elektrodiketju mahdollistavat parannetun äänen käsittelyn, joka kattaa sekä äänen verhokäyrän että hienorakenteen. Perinteisestä äänenkäsittelystä poiketen MAESTRO käyttää erittäin kehittynyttä algoritmia, Hilbert -muunnosta, jonka avulla erittäin tarkka digitaalinen signaalin käsittely kykenee poimimaan saapuvan äänen verhokäyrän muodon hyvin tarkasti. Ainutlaatuiset sähköimpulssit välittävät ääni- ja laatutietoja simpukan apikaaliosiin. Myös äänen hienorakenne toistetaan suurella tarkkuudella, jolloin saavutetaan ennenkuulumattoman hyvä äänenlaatu.

Äänen hienorakenteen käsittely on osa MED-ELin FineHearing-tekniikkaa. Sen avulla äänenlaatu on nostettu aivan uudelle tasolle, erityisesti musiikkia kuunnellessa3.
  1. Helms J. Comparison of the TEMPO+ ear-level speech processor and the CIS PRO+ body-worn processor in adult MED-EL cochlear implant users. ORL Head Neck Surg 2001; 63: 31-40.
  2. Nopp P, Polak M. From electric acoustic stimulation to improved sound coding in cochlear implants. Accepted for publication in: van de Heyning P (ed), Cochlear Implant and Hearing Preservation, Karger.
  3. Smith et al. Chimaeric sounds reveal dichotomies in auditory perception. Nature; 2002; 416: 87-90.

© 2020 MED-EL