Historiamme


1977

Maailman ensimmäinen monikanavainen mikroelektroninen sisäkorvaistute Wienissä. Siinä oli 8 kanavaa, 8 itsenäistä virtalähdettä ja taipuisa elektrodi, jonka asennussyvyys sisäkorvaan oli 22–25 mm. Laite tuotti 10 000 pulssia sekunnissa per kanava.

Professori Kurt Burian (1924–1996)
implantoi ensimmäisen monikanavaisen mikroelektronisen sisäkorvaistutteen yliopistollisella klinikalla Wienissä 16.12.1977 ja asensi taipuisan elektrodin scala tympaniin pyöreän ikkunan kautta.


1978

6- ja 4-kanavaiset istuteversiot
4-kanavaista istutetta käytettiin samanaikaiseen stimulointiin.


1979

C.K. sai 4-kanavaisen istutteen elokuussa 1979 ja pienen kannettavan prosessorin muutamaa viikkoa myöhemmin. Hän vietti monia tunteja Wienin teknisen yliopiston testilaboratoriossa, jossa tehtiin hermostimuloinnin perustutkimusta testaamalla lukuisia puheenkoodauksen strategioita ja stimulointikenttien määrityksiä.

Puheprosessorin sovittaminen potilaan sähköisen kuulon ominaisuuksiin taajuusmuokkauksella ja amplitudikompressiolla osoittautui tärkeäksi puheen ymmärtämisen kannalta (Erwin Hochmair ja potilas).

Puheen erottamista testattiin monin testein parhaiden asetusten löytämiseksi (Ingeborg Hochmair ja potilas S.O.).


1980

Syksyllä 1979 C.K. sai tämän pienen kehoon kiinnitettävän puheprosessorin. Siihen tehtiin muutoksia maaliskuussa 1980, jolloin C.K.:sta tuli ensimmäinen henkilö, joka pystyi ymmärtämään puhetta ilman huulilta lukua kannettavaa prosessoria käyttäen. Siitä lähtien hän on ymmärtänyt puhetta pelkän kannettavan prosessorin tuottaman äänen avulla.


1982

Tämä sisäkorvaistutejärjestelmä koostuu 4-kanavaisesta istutteesta, pitkästä taipuisasta 4-kanavaisesta elektrodiketjusta, joka asennetaan simpukan sisään, sekä pienestä yksikanavaisesta puheprosessorista. Järjestelmä käyttää laajakaistaista puheenkoodausmenetelmää parhaiten soveltuvalla kanavalla.1985

Istutteen käyttäjät vaihtavat kokemuksiaan Wienissä.

Tulokset osoittavat, että 60 % kielenkehityksen jälkeen kuuroutuneista implantoiduista aikuisista ymmärtää puhetta jonkin verran pelkän äänen perusteella (ilman huulilta lukua).


1986

Hochmairit ja heidän vasta perustama yrityksensä MED-EL muuttavat Innsbruckiin.


1989

Comfort CI -järjestelmä esitellään. Uuden istutteen elektroniikka ja kelat on nyt sijoitettu yhteen (2-kanavainen järjestelmä) tai kahteen (4-kanavainen järjestelmä) hermeettisesti suljettuun keraamiseen koteloon. Uudessa puheprosessorissa on mikrofoni korvan tasalla.

Vuosien kuluessa järjestelmä sai noin 700 aikuis- ja lapsikäyttäjää, kun mukaan lasketaan myös ensimmäinen epoksikoteloitu versio.

Valtaosalla heistä on nyt nykyaikaiset istutteet, ja he ymmärtävät puhetta entistäkin paremmin.


1990

MED-EL palkkaa ensimmäiset työntekijänsä


1991

MED-EL tuo markkinoille maailman ensimmäisen korvantausprosessorin (BTE). Se pystyy tuottamaan saman puheen erottelun kuin kehoon kiinnitettävä puheprosessori.

M.H. saa ensimmäisenä käyttäjänä istutteen, joka yhdistää analogisen ja pulssistimuloinnin.


1994

Maailman ensimmäinen monikanavainen istutejärjestelmä COMBI 40 tulee markkinoille. Tämä 8-kanavainen järjestelmä käyttää Blake Wilsonin CIS-puheenkoodausmenetelmää suurella stimulointinopeudella.

31 mm pitkä, taipuisa elektrodiketju kattaa simpukan koko pituudelta.1995

Monikeskustutkimus, jossa tutkittiin kielenkehityksen jälkeen kuuroutuneita COMBI 40 -istutteen käyttäjiä, osoittaa ensimmäistä kertaa, että yli puolet potilaista pystyi ymmärtämään yksitavuisia sanoja yli 50 %:sti (vain) 6 kuukauden jälkeen. Tämä tarkoittaa, että nämä potilaat pystyvät puhumaan puhelimessa tuntemattoman henkilön kanssa tuntemattomasta aiheesta. a) lauseet, b) yksitavuisten sanojen ymmärtäminen

CIS PRO+ -prosessori esitellään.


1995

Humanitäärisistä syistä CIS PRO+ -prosessoriin kehitetään CIS LINK -järjestelmä. Sen ansiosta myös henkilöt, jotka ovat saaneet jo toimintansa lopettaneen Ineraidin perkutaanisen istutteen, voivat käyttää CIS-prosessoria.


1996

COMBI 40+, markkinoiden ohuin sisäkorvaistute, esitellään. Sen stimulointinopeus on peräti 50 000 pulssia sekunnissa.

Pienikokoinen monikanavainen istute (paksuus vain 4 mm).


Professorit Jan Helms ja Joachim Müller aloittavat Würzburgin yliopistolla molemminpuoliset implantoinnit MED-EL-istutteita käyttäen binauraalisen kuulon saavuttamiseksi.


1997

COMBI 40+, jossa on moniosainen elektrodiketju luutuneita simpukoita varten, julkistetaan. Se perustuu ruotsalaisen kirurgin Göran Bredbergin ehdotukseen.


1998

Professorit Jan Helms ja Joachim Müller aloittavat molemminpuoliset sisäkorvaimplantoinnit lapsilla. M.R.:stä tulee maailman ensimmäinen molemminpuolisen istutteen saanut lapsi, kun hänen toinen korvansa implantoidaan 4 vuoden iässä vuonna 1998 (ensimmäinen korva implantoitiin vuonna 1996).


1999

TEMPO+-korvantausprosessori tulee markkinoille.

Se kuluttaa 90 % vähemmän energiaa kuin kehoon kiinnitettävä prosessori.

Monikeskustutkimus osoittaa, että puheenerottelu on huomattavasti parempaa kuin kehoon kiinnitettävillä prosessoreilla.

TEMPO+ on ensimmäinen prosessori, joka koostuu moduuleista ja jonka pitotapaa voidaan varioida.

Modulaarinen korvantausprosessori tekee kehoon kiinnitettävästä prosessista vanhanaikaisen.


2003

MED-EL hankkii VIBRANT SOUNDBRIDGEn, ensimmäisen aktiivisen välikorvaistutejärjestelmän, jolla voidaan hoitaa lievästä vaikeaan sensorineuraalista kuulonalenemaa.

Geoffrey Ball, VIBRANT SOUNDBRIDGEn keksijä, siirtyy Innsbruckiin VIBRANT MED-ELin teknologiajohtajaksi.


2004


PULSAR-sisäkorvaistute julkaistaan. Siinä on tulevaisuuteen valmis elektroniikka optimoidussa keraamisessa kotelossa.


2005

DUET-audioprosessori esitellään. Se on maailman ensimmäinen prosessori, jossa istuteprosessori ja akustinen stimulointi on yhdistetty samaan pienikokoiseen laitteeseen.

EAS-järjestelmä on maailman ensimmäinen kuuloistutejärjestelmä, joka stimuloi sekä akustisesti että elektronisesti. Elektroakustinen stimulaatio (EAS) on professori Christoph von Ilbergin kehittämä konsepti. Ensimmäinen menestyksekäs EAS-implantointi tehtiin vuonna 2000.


2006

Audioprosessorien OPUS-perhe julkistetaan. Markkinoille tuodaan erittäin pieni SONATA-sisäkorvaistute, jossa on titaanikotelo.

Ensimmäinen kytkimetön prosessori, jota ohjataan helppokäyttöisellä kaukosäätimellä.

FLEX-elektrodisarja julkaistaan. Nämä elektrodiketjut on suunniteltu erityisesti säästämään simpukan herkkiä rakenteita implantoinnin aikana.

FineHearing™-teknologia antaa tietoa äänen hienorakenteesta.


2007

FLEX EAS -elektrodiketju saa CE-merkinnän osittaisen kuurouden hoitoon.

Ladattava DaCapo -akkujärjestelmä tulee markkinoille.


2008

VIBRANT SOUNDBRIDGE® -välikorvaistutejärjestelmä saa CE-merkinnän konduktiivisten ja sekatyypin kuulonalenemien hoitoon Vittorio Colletti aloitettua värähtelijän kiinnityksen pyöreään ikkunaan vuonna 2006.


2009

EAS:n toinen sukupolvi. DUET 2 -audioprosessori tulee markkinoille Euroopassa.

VIBRANT SOUNDBRIDGE -välikorvaistutejärjestelmä saa CE-merkinnän lasten kuulovikojen hoitoon.

Amadé, VIBRANT SOUNDBRIDGEn uusi audioprosessori, esitellään Euroopassa.


2010

Uusi MAESTRO-sisäkorvaistutejärjestelmä esitellään.


MAESTRO CI -järjestelmä sisältää CONCERTO-sisäkorvaistutteen, erittäin ohuen istutteen, jossa on titaanikotelo.

CONCERTO PIN
CONCERTO-istutteeseen lisätään valinnaiset tapit helpottamaan kiinnitystä.

MAESTRO-järjestelmäohjelmisto 4.0, joka sisältää uudet FS4- ja FS4-p-koodausmenetelmät.


2011


VIBRANT SOUNDBRIDGE MEI -järjestelmän uusien kiinnittimien esittely.


Pitkä FLEX 28 -elektrodiketju julkistetaan. Se stimuloi mahdollisimman montaa hermosäiettä tuottaakseen parhaan mahdollisen kuuloaistimuksen.


CONCERTO ABI -aivorunkoistute tulee markkinoille.


OPUS 2:een tulee uusi miniparistokotelo. Se on korvasta erillään pidettävä vaihtoehto, jossa käytetään tavallisia AAA-paristoja tai ladattavia DaCapo-paristoja.


2012


BONEBRIDGE, maailman ensimmäinen aktiivinen luujohtoistutejärjestelmä julkistetaan.


Markkinoille tulee uusi OPUS 2XS -paristokotelo, joka tekee OPUS2:sta pienimmän ja kevyimmän korvantausprosessorin.


2013


Ainutlaatuinen yksiosainen prosessori: vähemmän osia, ei johtoa ja vapaa korvantausta. RONDO julkistetaan.


FORM-elektrodiketjut esitellään. Ne on suunniteltu estämään nesteen vuoto, joka on tavallista epämuodostuneen tai vajaakasvuisen simpukan yhteydessä.MED-ELin sisäkorvaistutejärjestelmät saavat CE-merkinnän toispuoleisen kuurouden hoitoon aikuisilla ja lapsilla.2014

SYNCHRONY-sisäkorvaistutejärjestelmä tulee markkinoille.

SYNCHRONY-sisäkorvaistutejärjestelmä on ylivertaisen MRI-turvallinen 3,0 teslan kuvauksissa. Ensimmäistä kertaa sisäkorvaistutteen käyttäjälle voidaan tehdä korkeatarkkuuksinen magneettikuvaus ilman, että tarvitaan leikkausta.

Roiskesuojattu SONNET-audioprosessori ja Automatic Sound Management 2.0 mahdollistavat helpon kuulemisen missä tahansa ympäristössä.

SAMBA-audioprosessori

SAMBA on audioprosessorien uusin sukupolvi SOUNDBRIDGE- ja BONEBRIDGE-järjestelmiin.

VORP 503 -istute

SOUNDBRIDGEn VORP 503 -istute tarjoaa enemmän kiinnitysvaihtoehtoja, mikä antaa enemmän joustavuutta leikkauksiin, ja on ehdollisesti MR-turvallinen 1,5 teslan kuvauksissa.

Vibroplasty-kiinnittimet

Uudet Vibroplasty-kiinnittimet helpottavat kirurgin työtä VIBRANT SOUNDBRIDGEa asennettaessa.


2015

Uusia lapsiystävällisiä ominaisuuksia

Uusia lapsiystävällisiä ominaisuuksia
Uusi DL-kela tekee SONNETin käytöstä vanhemmille entistä helpompaa. Yhteyden tarkistustoiminnolla vanhemmat näkevät nopeasti, onko SONNET yhdistetty oikein, ja lukitusmahdollisuus antaa lisäturvaa.


2016

Kevyin audioprosessori

Kevyin audioprosessori
Ladattava mikroparisto tekee SONNETista kevyimmän saatavilla olevan audioprosessorin. Ladattavat paristot ovat uusi joustava vaihtoehto SONNETin käyttäjille.


2017

ADHEAR

ADHEAR, uusi luujohtokuulemisen mullistava kuulojärjestelmä, joka ei vaadi leikkausta, esitellään.

BabyWear ja ActiveWear

Erittäin turvalliset ja miellyttävät BabyWear ja ActiveWear tekevät SONNETista kevyemmän kantaa niin lapsille kuin aikuisille.

RONDO 2 julkaistaan. RONDO 2 on ensimmäinen sisäkorvaistutteen audioprosessori, jossa on integroitu, langattomasti ladattava akku. Ratkaisu tekee prosessorista äärettömän helppokäyttöisen.

Tuotteet, käyttötarkoitukset ja toimintaominaisuudet edellyttävät kansallisten viranomaisten hyväksyntää. Jotkin tuotteet tai ominaisuudet eivät ehkä ole tällä hetkellä saatavissa tai MED-EL ei myy niitä alueellasi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen MED-EL-edustajaan.

© 2020 MED-EL

Käytämme ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä, joiden avulla voimme parantaa sivustossa navigointia, analysoida sivuston käyttöä ja tukea markkinointiamme. Napsauta ”Hyväksy”, jos hyväksyt evästeiden käytön ja haluat piilottaa tämän viestin pysyvästi. Löydät luettelon ja kuvaukset käyttämistämme evästeistä tietosuojakäytännöstämme.