For Parents

Erityisesti kuulovikaisten
lasten vanhemmille

Luottamus kuuloistutejärjestelmään ja sen valmistajaan on kuulovikaisten lasten vanhempien mielestä eräs tärkeimmistä valintatekijöistä. MED-ELin kuuloistutteet ovat laadukkaita, lasten yksilöllisten kuulovaatimusten mukaan räätälöityjä ratkaisuja jokapäiväiseen käyttöön. Ne tarjoavat parhaan suorituskyvyn lapsen aktiivista tulevaisuutta varten.

MED-EL on sitoutunut auttamaan kuulovikaisia lapsia istuteleikkauksen jälkeenkin. MED-EL tarjoaa opettajille, puheterapeuteille, kuntoutuksen ammattilaisille ja vanhemmille kattavan valikoiman kuntoutusaineistoa, jonka avulla lapsi saa kaiken hyödyn kuuloistutteestaan.

© 2020 MED-EL