FH

FineHearingTM
För ett skarpt ljudspektrum

 

FineHearing-tekniikka on edelläkävijä, jossa yhdistyvät MED-ELin kaksi ainutlaatuista äänenkäsittelystrategiaa. Sen avulla ääniä ja äänenkorkeuksia voi paremmin havaita kaikissa taajuuksissa. MED-ELin sisäkorvaistutteiden käyttäjät hyötyvät tarkemmasta kyvystä havainnoida ääntä, minkä mahdollistaa FineHearing-tekniikan täsmällinen äänitietojen hallinta sekä hiljaisissa että meluisissa ympäristöissä.

FineHearing-tekniikat:

250-FS 250 120
120

120
äänenkorkeutta

250

250
äänenkorkeutta

250-FS

250äänenkorkeutta

+

Hieno-
rakenne

Täyteläisyyttä 250 äänenkorkeudella

FineHearing mahdollistaa jopa 250 eri äänenkorkeuden kuulemisen. Kuulemalla koko tämän äänispektrin MED-ELin sisäkorvaistutteiden käyttäjät voivat havaita hiuksenhienot erot äänien välillä. FineHearing mahdollistaa useampien yksittäisten äänenkorkeuksien havaitsemisen, kuin mikään muu sisäkorvaistutetekniikka. Kyky kuulla 250 eri äänenkorkeutta tekee äänimaisemasta MED-ELin sisäkorvaistutteiden käyttäjille entistä rikkaamman.

Tärkeä hienorakenne

Edellytyksenä näiden 250 eri äänenkorkeuden havaitsemiselle ja parhaan hyödyn saamiselle on tarkkuus ja hienorakenteen hallinta. Äänen hienorakenteen käsittely terävöittää ja selkiyttää näiden 250 eri äänenkorkeuden tunnistamista ja tekee näin äänen tarkkuudesta erinomaisen. Hienorakenteen hallinta mahdollistaa tämän kontrolloimalla sitä, kuinka kuulosimpukka havaitsee kaikki äänet sekä matalissa että korkeissa taajuuksissa. Muut sisäkorvaistutetekniikat kontrolloivat ainoastaan äänen korkeita taajuuksia. Hienorakenteen tarkka käsittely myös matalissa taajuuksissa tekee kuulokokemuksesta rikkaamman ja luonnollisemman. Sen avulla MED-ELin sisäkorvaistutteen käyttäjät kuulevat puhetta ja musiikkia entistä paremmin.

Triformance
Tekniikoiden välistä synergiaa

Triformance tarjoaa MED-ELin sisäkorvaistutejärjestelmien käyttäjille parhaan mahdollisen kuulokokemuksen, jonka takaavat rakenteiden suojaamisen, täydellisen sisäkorvan kattavuuden ja FineHearing-tekniikan tuomat ainutlaatuiset hyödyt. Nämä tekniikat toimivat keskenään synergiassa ja tarjoavat näin ylivertaisen suorituskyvyn.

Triformance-järjestelmään sisältyvän täydellisen sisäkorvan kattavuuden avulla istutteiden käyttäjät voivat saavuttaa parhaan mahdollisen kuulokykynsä – ja kuulla koko äänispektrin.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
Rikkaampaan kuulokokemukseen

FineHearing on ainoa äänikoodaustekniikat yhdistävä ratkaisu, joka tekee kuulokokemuksesta luonnollisemman mahdollistamalla jopa 250 eri äänenkorkeuden ja lisäksi äänen hienorakenteen kuulemisen.

Mer

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future
Kuulon takaamiseen nyt ja tulevaisuudessa

Kuulosimpukan herkkiä rakenteita suojaamalla voidaan sisäkorvaistutteita hyödyntää ihanteellisesti sekä nyt että tulevaisuudessa. Sivuseinämään asetettaviksi tarkoitettujen pehmeiden ja joustavien elektrodiketjujen on osoitettu suojaavan sisäkorvan herkkiä hermorakenteita ja takaavan jäännöskuulon säilymisen myös tulevaisuudessa.

Mer

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Koko äänispektrin kuulemiseen

Täydellinen sisäkorvan kattavuus mahdollistaa koko äänispektrin kuulemisen ja tekee näin kuulokokemuksesta luonnollisemman. Täydellinen sisäkorvan kattavuus on mahdollista vain käyttämällä pitkää elektrodiketjua, joka stimuloi kuulosimpukkaa tyvestä aina kärkeen asti.

Mer

© 2019 MED-EL

Käytämme ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä, joiden avulla voimme parantaa sivustossa navigointia, analysoida sivuston käyttöä ja tukea markkinointiamme. Napsauta ”Hyväksy”, jos hyväksyt evästeiden käytön ja haluat piilottaa tämän viestin pysyvästi. Löydät luettelon ja kuvaukset käyttämistämme evästeistä tietosuojakäytännöstämme.