Kaksi korvaa on
parempi kuin yksi

Molemminpuolinen sisäkorvaistute

Molemminpuolinen istute tarkoittaa kumpaankin korvaan istutettavaa sisäkorvaistutetta. Kahdella korvalla kuulemisessa eli binauraalisessa kuulemisessa on tiettyjä etuja, kuten parempi puheen ymmärtäminen melussa, parempi puheentunnistus ja äänen paikantaminen1. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että "stereokuulo" (kahdella korvalla) on vähemmän rasittavaa kuin "monokuulo" (yhdellä korvalla). MED-EL kehitti ensimmäisenä molemminpuolisen sisäkorvaistutteen vuonna 1996, ja on siitä lähtien kerännyt kokemusta tältä alalta.

Molemminpuoliset istutteet lapsilla
Istutteita käyttävät lapset ovat ainutlaatuinen ryhmä. Toisin kuin aikuiset, jotka ovat saattaneet kuulla ja menettäneet kuulonsa myöhemmin, lapset yleensä oppivat kuulemaan vain sisäkorvaistutteen välittämän äänen avulla. Yleisesti tiedetään, että eräiden asioiden, kuten uusien kielien, oppiminen on sitä vaikeampaa mitä vanhemmaksi tulee. Pitkään on myös tiedetty, että lapsen elämässä on olemassa "kriittinen ikkuna"; jonka aikana hän pystyy parhaiten hyödyntämään ääntä kielen kehittämisessä. Tutkimusten mukaan ne lapset, jotka saavat molemminpuoliset istutteet ennen 3½ vuoden ikää, pystyivät parhaiten hyödyntämään aivojen oppimiskykyä2,3,4

Eräässä vanhemmille suunnatussa tutkimuksessa selvisi, että lasten kuulon laatu oli huomattavasti parempi molemminpuolisen istutteen saamisen jälkeen. Molemminpuolisen istutteen saaneet lapset toimivat tehokkaammin ryhmätilanteissa, he reagoivat nopeammin ja paremmin jokapäiväisissä tilanteissa. Sen lisäksi he oppivat kieltä oma-aloitteisesti. Kuuleminen ei myöskään vaadi yhtä suuria ponnisteluja, joten vanhempien mukaan lapset eivät ole yhtä väsyneitä koulun tai lastentarhan jälkeen. Molemminpuolisen istutteen saaneiden lasten vanhemmat kertovat usein lastensa ymmärtävän puhetta paremmin ja saaneen lisää itseluottamusta.

Molemminpuoliset istutteet aikuisilla
Myös aikuisilla on havaittu selkeitä etuja molemminpuolisesta istutteesta. Useissa tutkimuksissa on todettu äänien paikantamiskyvyn palautumista.6,7,8,9 Samoin on todettu, että molemminpuolista istutetta käyttävät aikuiset nauttivat samoista binauraalisista eduista kuin normaalikuuloisetkin10,11,12,13 Sisäkorvaistutteen14 suorituskykyyn ei näytä olevan vaikutusta sillä, minkä ikäisenä aikuinen on istutteen saanut, joten myös vanhemmat aikuiset voivat saada istutteesta saman hyödyn kuin nuoremmatkin aikuiset.

Leikkaus
Useimmat kirurgit ovat samaa mieltä siitä, että toisen laitteen istuttaminen ei eroa ensimmäisen laitteen istuttamisesta. Istutteen saamisen vaatimukset ovat samat, leikkausriskien ei pitäisi olla erilaiset ja yhden istutteen mahdolliset edut tai rajoitukset pätevät myös kahteen istutteeseen. Istutetiimillä saattaa kuitenkin olla erilaisia suosituksia tai mielipiteitä leikkausajankohdasta. Molemminpuoliset istutteet voidaan istuttaa yhtä aikaa tai eri aikaan oman päätöksen ja kirurgin konsultaation perusteella.

Jos harkitset molemminpuolista istutetta itsellesi tai lapsellesi, on suositeltavaa keskustella asiasta kuulokeskuksen istutetiimin kanssa. He voivat auttaa selvittämään, mitä tuloksia on odotettavissa aikaisemmasta istutteesta saadun kokemuksen perusteella. Myös keskustelu muiden molemminpuolisen istutteen käyttäjien kanssa auttaa. Siksi MED-EL on perustanut verkkosivuston, jonka kautta voit olla yhteydessä muihin molemminpuolisen MED-EL-istutteen käyttäjiin sekä jakaa kokemuksia ja keskustella verkossa heidän kanssaan. Katso lisää osoitteesta www.hearpeers.com

MED-ELin tarjoama hyöty
Erilaiset tekniset ominaisuudet tekevät MED-EL-sisäkorvaistutejärjestelmistä erityisen sopivia molemminpuoliseen istuttamiseen. Yhdistämällä äänen hienorakenteen käsittelyn ja erityisesti suunnitellut joustavat elektrodit, jotka mahdollistavat istutteen asettamisen syvälle simpukkaan, käyttäjät saavat suurimman mahdollisen määrän akustisia tietoja. Äänen hienorakenteen käsittely viittaa siihen tietomäärään, jonka istute voi välittää korvaan, ja kyseisten tietojen yksityiskohtaisuuteen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että äänen hienorakenne on ajoitustietojen pääsiallinen välittäjä. Sen avulla pystytään paikantamaan ympäristön äänilähteitä. Äänen hienorakenteen käsittely vastaa normaalin simpukan toimintaa, ja sen on todettu hyödyttävän puheen ymmärtämistä15. Toinen uudentyyppinen ominaisuus on yhden FineTuner-kaukosäätimen käyttö kummankin istutteen säätämiseen, ja se parantaakin käyttäjäystävällisyyttä huomattavasti. Lisätarvikkeiden avulla molemminpuolisen istutteen käyttäjät voivat kuunnella stereoääntä muista laitteista, kuten esimerkiksi MP3-soittimesta.
 1. Laske R.D., et al., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313–318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134–143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218–223.
 4. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66–88.
 5. Winkler F et al., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. 2002 Mar:81(3):211–216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D'Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205–214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429–437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342–352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524–41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198–206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710–714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D'Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197–204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714–31.
 14. Noble W., et al., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1–9 
 15. Harnisch et al. Performance of long-time Tempo+ users is improved after switching over to the OPUS2 speech processor. Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009

© 2020 MED-EL