Vigtig sikkerhedsinformation

Mellemøreimplantater - VORP 503

Vekselvirkning med andre apparater

 • Elektrokirurgi: Elektrokirurgiske instrumenter kan frembringe højfrekvente spændinger, som kan medføre en direkte kobling mellem instrumentet og implantatet. Monopolære elektrokirurgiske instrumenter må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af implantatet. Den inducerede strøm kan medføre skade på implantatet eller på patientens hørelse.
   
 • Kirurgisk diatermi: Diatermi må aldrig anvendes over implantatet, da den stærke strøm induceret i implantatet kan medføre skade på implantatet eller på patientens hørelse.
   
 • Ioniserende stråling: Stråleterapi op til en samlet stråledosis på 100 Gray så vel som medicinske diagnosemetoder, som anvender ioniserende stråling, f.eks. røntgen, CT og PET, skader ikke implantatet. Det anbefales, at der ikke bæres en audioprocessor under bestrålingen.
   
 • Ultralyd: Indvirkninger fra klinisk diagnostisk ultralyd forårsager ikke skade på implantatet.
   
 • Kardioversion: Den energi, som induceres under kardioversion, kan forårsage skade på implantatet. Defibrillation bør ikke anvendes på eller tæt på implantatet.
   
 • Monopolær elektrokauterisation, terapeutisk ultralyd, transkraniel magnetstimulation, elektrokonvulsiv terapi: Må aldrig foretages direkte over implantatet, da det kan beskadige implantatet.
   
 • Magnetresonanstomografi (MRT): MRI undersøgelse af en patient med VORP 503 er kun tilladt i lukkede MRI scannere med 1,5 Tesla (T). Der skal tages højde for følgende betingelser:
  • MRI scanneren skal begrænses til “normal driftsmodus”; “Første trins driftsmodus” skal undgås.
  • Lokale RF senderspoler må ikke bruges i hoved- eller nakkeregionen. Der er ingen begrænsning for brugen af lokale modtagerspoler.
  • Audioprocessoren skal fjernes fra hovedet, inden patienten kommer ind i et MRI rum. Under scanningen kan der opstå hørbare interferenser. Patienten skal instrueres om at melde ethvert ubehag, som måtte opstå, og om nødvendigt at kræve, at MRI bliver afbrudt. Efter MRI undersøgelsen må patienten først tage audioprocessoren på igen, når vedkommende har forladt MRI rummet.
  • Under MRI undersøgelsen er det påkrævet, at hovedet holdes lige.
  • Der vil kunne ses en artefakt på cirka 14 cm rundt om implantatet på billederne.
  • MRI undersøgelser med >1,5 T beskadiger implantatet og skal undgås.
  • Hvis en MRI undersøgelse er nødvendig før den første aktivering af Vibrant Soundbridge, skal der tages hensyn til sikkerhedsforholdsregler, så det forhindres, at der opstår komplikationer i forbindelse med sårhelingen på grund af implantatets mulige bevægelse i det stærke MR felt.
  • Hvis de nedre ekstremiteter skal undersøges, anbefales det, men det er ikke påkrævet, at patientens ben kommer først ind i scanneren.
 • Theft and metal detection systems: Kommercielle tyverisikringssystemer og metaldetektorer genererer kraftige elektromagnetiske felter. Patienter med et implantat skal instrueres om, at en detektoralarm kan blive udløst, når de passerer sikkerhedsmetaldetektorer. Af den grund anbefales det, at patienterne altid bærer deres Vibrant Soundbridge brugeridentifikationskort. 

MRT Checklist

Download

Produkter, anvendelser og egenskaber er betinget af godkendelse fra de kompetente, nationale myndigheder; nogle funktioner kan være utilgængelige i øjeblikket, eller de forhandles ikke af MED-EL i din region. Kontakt venligst din lokale MED-EL-repræsentant for yderligere information.

© 2019 MED-EL

Vi anvender første- og tredjeparts cookies, som gør det muligt for os at forbedre navigation på webstedet, analysere anvendelsen af webstedet og hjælpe os i vores markedsføringsarbejde. Klik venligst på 'Jeg accepterer' for at acceptere anvendelsen af cookies og skjule denne meddelelse permanent. Du kan også finde en liste over og en beskrivelse af de anvendte cookies i vores Fortrolighedspolitik.