SONNET
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET & SONNET EAS-processoren.

Tænd og sluk

Sonnet-Unlock
1

Kontroller, at battericoveret står i ulåst position. Hvis det ikke gør det, bruges den skruetrækker, der følger med dit SONNET-sæt, til at dreje låsen mod uret og ind i indstillingen ulåst.

!

Pas på ikke at bruge for voldsom kraft, når du drejer battericoverets lås.

Sonnet-OnOff
2

Sluk for processoren ved at tage battericoveret 1 af. Tænd derefter for processoren igen ved at skyde battericoveret over batteriholderen 2.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.