SONNET
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET & SONNET EAS-processoren.

Udskiftning af batterier

Disse trin viser, hvordan du udskifter engangsbatterier i SONNET.

Sonnet-Unlock
1

Kontroller, at battericoveret står i ulåst position. Hvis det ikke gør det, bruges den skruetrækker, der følger med dit SONNET-sæt, til at dreje låsen mod uret og ind i indstillingen ulåst.

!

Pas på ikke at bruge for voldsom kraft, når du drejer battericoverets lås.

Sonnet-BatteryPack-Open
2

Træk battericoveret ned, og fjern det fra batteriholderen.

Sonnet-Battery-Remove
3

Brug den magnetiske underside af DL-spolen til at fjerne de brugte batterier fra batteri holderen. Anbring spolen over hvert enkelt batteri, et ad gangen, for at fjerne dem fra stellet.

Sonnet-Battery-Insert
4

Indsæt zink-luftbatterierne med plus (+) polen vendende opad. Sørg for, at batterikontakterne er rene og tørre, før det nye batterisæt isættes. Undgå at berøre batterikontakterne inde i batteri holderen. Til sidst fjernes de filmstrimler, der dækker batterierne. Udskift altid alle batterier på én gang i stedet for at blande brugte og nye batterier.

Sonnet-BatteryPack-Close
5

Skyd battericoveret helt op over batteriholderlet. Battericoverets lås skal vende fremad.

Batterivarianter

Brug kun batterier af type 675 eller SONNET genopladelige batterier. For type 675 anbefaler vi brugen af zink-luftbatterier, som er designet specielt til høreimplantatsystemer. Du kan dog ikke benytte zink-luftbatterier, når du bruger din SONNET sammen med WaterWear-tilbehør.

Maksimal
batterilevetid
Kræver
iltforsyning
Kompatibel
med WaterWear
60 timer    
10 timer    
8 timer    
10 timer    
7 timer    
 

*SONNET Micro genopladeligt batteri er kun kompatibelt med WaterWear, når et standard battericover anvendes.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.