SP

Structure Preservation
Zajištění budoucnosti sluchu

 

Ve firmě MED-EL věříme, že ochrana citlivých nervových struktur uvnitř hlemýždě je nezbytná u všech příjemců kochleárního implantátu, a to ze dvou důvodů.

Za prvé, ochrana nervových struktur uvnitř hlemýždě je stěžejní záležitostí z pohledu zachování případných zbytků sluchu pro možné využití v rámci budoucích terapií a nových technologií. Budoucí možnosti léčby a nové technologie budou velmi pravděpodobně mnohem úspěšnější u pacientů, u kterých byly citlivé struktury v hlemýždi zachovány.

Dalším důvodem je, že někteří pacienti mohou být stále schopni slyšet určité nízkofrekvenční zvuky díky zbylému sluchu. Z tohoto důvodu je během implantace velmi důležité ochránit zbývající vláskové buňky, aby mohl pacient svůj případný zbylý přirozený sluch alespoň částečně využívat. Díky kombinaci tohoto přirozeného sluchu s kochleárním implantátem může mít pacient následnou rehabilitaci daleko snazší.

Z těchto důvodů je snaha o zachování zbytků sluchu v průběhu kochleární implantace nezbytná, jak pro současné, tak i možné budoucí využití v rámci nových terapií.

Pohled firmy MED-EL na ochranu citlivých struktur v hlemýždi

Kochleární implantáty firmy MED-EL jsou navrženy speciálně tak, aby bylo možné citlivé struktury uvnitř kochley v průběhu implantace ochránit. Naše extrémně měkké a ohebné elektrodové svazky dovolují pozvolné a šetrné vložení svazku a jeho optimální umístění uvnitř kochley.

Klíčovým konstrukčním prvkem našich elektrodových svazků jsou speciálně navržené drátky pro vedení signálu k jednotlivým elektrodám. Jiní výrobci pro konstrukci elektrodových svazků používají rovné drátky, což zvyšuje tuhost a způsobuje menší ohebnost těchto svazků. Firma MED-EL používá elektrodové drátky se zvlněnou konstrukcí, což významně zvyšuje ohebnost a snižuje tuhost svazku. Díky tomuto je pak možné svazek vložit dovnitř kochley daleko jemněji a šetrněji. Použitím elektrodových svazků MED-EL a správné chirurgické techniky tak lze při implantaci prokazatelně ochránit zbylé struktury v hlemýždi.

Citlivé nervové struktury uvnitř hlemýždě

Triformance
Technologická synergie

Filozofie Triformance poskytuje uživatelům kochleárních implantátů MED-EL ten nejlepší poslech díky jedinečným výhodám, které přináší spojení tří technologií: SP – Structure Preservation, CCC – Complete Cochlear Coverage a FH – FineHearing. Tyto technologie pracují společně v synergii za účelem dosažení co nejlepšího sluchového vjemu.

Technologie FineHearing uživatelům umožňuje využít jejich sluchový potenciál na maximum a mít z poslechu bohatý a více přirozený sluchový prožitek.

FineHearing™
Pro bohatší sluchový zážitek

FineHearing je jedinná kódovací strategie na světě, která je schopna zpracovat celé zvukové spektrum, včetně basových tónů. Uživatelé tak mají možnost těšit se z bohatého a přirozeného poslechu.

Čtěte dále

Structure Preservation
Zajištění budoucnosti sluchu

Structure Preservation (zachování zbytků sluchu) umožňuje ochránit citlivé struktury vnitřního ucha a optimalizovat tak přínos kochleárního implantátu, jak pro aktuální, tak i možné budoucí využití.

Čtěte dále

Complete Cochlear Coverage
Celé zvukové spektrum

Complete Cochlear Coverage umožňuje dosažení přirozeného poslechu, díky možnosti vnímání celého zvukového spektra. Toho lze dosáhnout pouze použitím dlouhého, flexibilního elektrodového svazku, který pokryje celou délku hlemýždě, od špičky apexu, až na konec bazální oblasti.

Čtěte dále

© 2020 MED-EL