Spolehlivost kochleárních implantátů

Zjistěte, co dělá z kochleárních implantátů MED-EL tu nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější volbu.

Nejspolehlivější volba

Když si máte vybrat kochleární implantát, chcete vědět, že se rozhodnete správně. Chcete mít jistotu, že vám váš implantát vydrží na celý život. Jsme odhodláni poskytnout vám i vaší rodině ty nejspolehlivější kochleární implantáty.

Každý kochleární implantát MED-EL je vyroben tak, aby byl dlouhodobě zcela bezpečný a spolehlivý.

Osvědčená konstrukce
Žádné stažení implantátů z trhu
Vyrobeno v Evropě
Nejvyšší bezpečnost při vyšetření MRI
Spolehlivé audio procesory

Hlášení o spolehlivosti, kterému můžete důvěřovat

Pokud jde o spolehlivost implantátu, může být obtížné porozumět významu všech technických informací. Možná jste viděli grafy srovnávající spolehlivost různých značek kochleárních implantátů.

Jiné společnosti často účelově vyberou příznivou statistiku, která se jim hodí, ale přitom neposkytuje ucelený obraz. Ve společnosti MED-EL se nedomníváme, že je to čestný a transparentní způsob komunikace se zákazníkem. Stojíte před životním rozhodnutím a zasloužíte si proto přesné informace.

První titanovou konstrukci implantátu jsme uvedli na trh v roce 2006. Pokud se podíváte na údaje o spolehlivosti všech kochleárních implantátů od jednotlivých společností za více než 10 let, rozdíl je jasný.

Tyto dlouhodobé údaje ukazují úplnější obraz o spolehlivosti kochleárních implantátů v reálném životě. Na společnosti, kterou si vyberete, opravdu záleží.1

Dlouhodobá spolehlivost

Osvědčená spolehlivost

Kochleární implantáty od uznávaných společností jsou obecně vysoce autoritami regulovaným a z podstaty velmi spolehlivým zařízením. Na společnosti, kterou si vyberete, ale přesto záleží. V posledních letech zaznamenaly společnosti Cochlear a Advanced Bionics problémy s kvalitou, které vedly ke stažení implantátů z trhu.2

Jiní výrobci ale mohou nahrazení částečného selhání maskovat „upgradem“ a vylepšit si tak statistiky. Nedomníváme se, že je to spravedlivé nebo čestné jednání vůči zákazníkovi.

Pokud musí být jeden z našich implantátů z jakéhokoli důvodu stažen nebo nahrazen, počítáme to do našich statistik o spolehlivosti. Příslušené hlášení o spolehlivosti naleznete níže v části „Rozšířená data CSR“. Takovéto souhrnné hlášení poskytuje spravedlivé a čestné informace, které si zákazník zaslouží.

10 let výrobce s nejvyšší spolehlivostí

Žádné stažení implantátů z trhu

Poskytování rozšířených dat CSR

Vyšetření MRI při 3,0 T bez operace

Výjimečná kvalita audio procesorů

Soukromá společnost v rodinném vlastnictví

10 let výrobce s nejvyšší spolehlivostí
Žádné stažení implantátů z trhu
Poskytování rozšířených dat CSR
Vyšetření MRI při 3,0 T bez operace
Výjimečná kvalita audio procesorů
Soukromá společnost v rodinném vlastnictví

Kochleární implantát SYNCHRONY

SYNCHRONY, náš nejnovější kochleární implantát, má po 3 letech na trhu 100% míru technické spolehlivosti.

100 %
po 3 letech

Vyrobeno v Evropě

Již více než 25 let s hrdostí vyrábíme všechny kochleární implantáty MED-EL přímo v našem sídle v rakouském Innsbrucku. Používáme nejmodernější výrobní prostory, špičkové procesy, vynikající komponenty a výjimečné řízení kvality. To zajišťuje, že každý kochleární implantát MED-EL splňuje nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti.

Věříme, že tento soustředěný dohled a odborné technické zpracování jsou pro kvalitu zásadní. Proto, na rozdíl od jiných společností, MED-EL nevyrábí své implantáty v zahraničí prostřednictvím externích partnerů.

Naprostá spolehlivost

Naše kochleární implantáty jsou vyráběny pro zajištění sluchu na celý život – což znamená, že přemýšlíme o tom, kde budete za 5, 10 a 20 let. Když se podíváme do budoucnosti, je nám jasné, že vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) bude pravděpodobně muset podstoupit úplně každý, protože se stává stále běžnějším a populárnějším.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili jediný kochleární implantát, který nabízí vynikající bezpečnost a komfort při vyšetřeních MRI při 1,5 a 3,0 T. Jiné implantáty před vyšetřením MRI vyžadují chirurgický zákrok pro odstranění magnetu implantátu nebo u nich hrozí riziko výskytu bolesti, potíží nebo poškození implantátu. To je pak přičítáno na vrub spolehlivosti.3,4,5

S naším kochleárním implantátem SYNCHRONY není nutná žádná další operace, nevyskytují se žádné potíže a žádné výpadky sluchu. Se společností MED-EL si můžete být jisti, že jste připraveni na všechno, co vám život přinese.

Komplikace při MRI
Uživatelé kochleárních implantátů v Kim et al. (2015)3,4

Nedávná studie, v níž byla hodnocena vyšetření MRI v souvislosti s kochleárními implantáty, dokládá, že jedině skupina uživatelů MED-EL nepociťovala během vyšetření žádnou bolest, potíže ani žádné další komplikace.3

Vyroben pro každodenní život

Nejenže vyrábíme nejspolehlivější kochleární implantáty, ale také navrhujeme všechny naše audio procesory tak, aby byly rovněž spolehlivé.6

Naše audio procesory jsou navrženy tak, aby dosahovaly výjimečné spolehlivosti. Průměrná měsíční míra servisu ukazuje, že se k nám vrací pro nutnost provedení servisu méně než 1 % našich audio procesorů.6 Takové výjimečné výsledky u jiných společností nenajdete.

Proč je to tak důležité? Spolehlivý audio procesor znamená spolehlivý sluch v každodenním životě – ušetříte čas, peníze a vyhnete se problémům. Svůj audio procesor budete nosit všude s sebou, takže na něj musí být naprosté spolehnutí.

As of July 2018

Sluch na celý život

Od samého počátku až do dneška je společnost MED-EL vedena svými zakladateli – vynálezci moderního mikroelektronického vícekanálového kochleárního implantátu. Naším posláním je překonávat hendikep ztráty sluchu, který brání rozvoji komunikace a kvality života u lidí se sluchovým postižením.

Spolehlivost pro nás není procentní údaj na výkazu o výnosech pro investory. Každý uživatel je osoba, nikoliv číslo. Když si vyberete společnost MED-EL, vnímáme to tak, že do nás vkládáte svou důvěru. Proto si můžete být jistí, že jsme tu vždy pro vás.


1. Kombinovaná poruchovost byla pro společnosti Advanced Bionics a Cochlear vypočtena odhadem počtu poruchových zařízení z jejich veřejně dostupných hlášení o spolehlivosti (Advanced Bionics 2017 Global Implant Reliability Report; Cochlear Nucleus Implant Reliability Report, Volume 15 / January 2017) a jejich porovnáním s celkovým počtem registrovaných implantátů; v případě společnosti Cochlear byly ve výpočtech zahrnuty řady implantátů Nucleus CI24RE, Nucleus CI500 a Nucleus Profile v časovém období let 2005 až 2017; pro společnost Advanced Bionics vycházejí výpočty z kochleárních implantátů HiRes 90K, HiRes 90K Advantage a HiRes Ultra v časovém období let 2004 až 2017. Upozorňujeme, že společnosti Advanced Bionics a Cochlear uvádějí pouze vlastní vybranou podkategorii poruch, takže předložená čísla mohou podhodnocovat celkovou poruchovost implantátů HiRes od společnosti Advanced Bionics a Nucleus od společnosti Cochlear.
Kombinovaná poruchovost implantátů MED-EL byla vypočtena s využitím informací o poruchách zařízení z databáze reklamací společnosti MED-EL pro implantáty SONATA, CONCERTO a SYNCHRONY za časový rámec 11 let (2006–červenec 2017); tato databáze se používá jako nástroj pro monitorování všech výrobků uváděných na trh a její platnost pravidelně kontrolují orgány, jako např. FDA.
2. Databáze FDA týkající se stažení zdravotnických prostředků z trhu
3. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in cochlear implant recipients. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926. http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936465
Tyto údaje představují procento uživatelů ve studii, kteří v průběhu MRI při 1,5 T (obě vyšetření při 3,0 T byla z údajů vyloučena) pociťovali potíže, bolesti nebo jiné komplikace. Kim et al. (2015) je retrospektivní studie, která se zabývá MRI vyšetřeními při 1,5 T a 3,0 T, provedenými u uživatelů kochleárních implantátů mezi lety 2003 a 2014. Studie zahrnovala 18 osob; 5 uživatelů se zařízením Advanced Bionics, 11 se zařízením Cochlear a 3 s implantáty MED-EL. Uživatelé Advanced Bionics podstoupili celkem 9 vyšetření při 1,5 T; uživatelé Cochlear 12 vyšetření při 1,5 T a 2 vyšetření při 3,0 T a uživatelé MED-EL 8 vyšetření při 1,5 T.
4. Todt, I. Tittel, A., Ernst, A., Mittmann, P., & Mutze, S. (2017) Pain Free 3 T MRI scans in cochlear implantees. Otology & Neurotology, Epub ahead of print.
5. Uživatelé kochleárního implantátu SYNCHRONY mohou být bezpečně skenováni při magnetické indukci 0,2, 1,0, 1,5 a 3,0 Tesla podle podmínek uvedených v návodu k použití.
6. Míra spolehlivosti audio procesoru je zobrazena jako inverzní hodnota měsíční míry servisu.

© 2019 MED-EL

Používáme cookies první strany a třetích stran, která nám umožňují zlepšit navigaci na stránkách, analyzovat používání stránek a pomáhají nám v našem marketingovém úsilí. Klepnutím na tlačítko „Přijmout“ potvrdíte svůj souhlas s použitím cookies a tuto zprávu trvale skryjete. Seznam a popis použitých cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.