Slyšíte ten rozdíl?

Je každý kochleární implantát stejný? Zní snad všechny stejně?

Odpověď je jednoduchá: Ne.

Pouze kochleární implantáty MED-EL jsou vybaveny technologií Triformance, zprostředkující přirozenější kvalitu zvuku, které nelze dosáhnout s žádným jiným kochleárním implantátem.1,2,3,4

„Ihned po zapnutí [implantátu MED-EL] měla hudba větší šmrnc. Tak okamžitý výsledek jsem u svého plně funkčního implantátu Cochlear nikdy nezaznamenal. Zvuk je jasnější, ostřejší a melodičtější. Užívám si více zvuků a nástrojů, které tam dříve nebyly. MED-EL se stále zlepšuje.“
– Příjemce s implantátem MED-EL v jednom uchu a implantátem Cochlear ve druhém uchu2

Kochleární implantát si vybíráte proto, abyste slyšeli – tak proč si nevybrat co nejpřirozenější poslech?

Naše kochleární implantáty využívají technologii Triformance. Do celého hlemýždě jsou tak odesílány přirozenější zvukové signály a lze tím zprostředkovat co nejpřirozenější poslech s kochleárním implantátem.1,2,3,4,8,9 A přirozenější poslech neznamená jen užívat si zvuk ze svého implantátu, ale i lepší sluch.5,6

Jaké jsou výhody přirozenějšího poslechu s MED-EL?

Rychle získaný pocit lepšího sluchu

Učení se slyšet s kterýmkoli kochleárním implantátem vyžaduje trpělivost a odhodlání, ale s implantátem MED-EL mohou příjemci zaznamenat lepší pocit sluchu již v prvních několika měsících. 5,7 Samozřejmě nabízíme také rozsáhlý podpůrný program, abyste ze svého nového sluchu mohli vytěžit maximum.

Lepší poslech v tichém prostředí a při hluku na pozadí

Ať už relaxujete doma nebo venku na večeři s přáteli, vždy pro vás máme řešení. Naše kochleární implantáty jsou určeny k zajištění lepšího sluchu v každodenním životě – a to dokonce i v hlučném prostředí, jako jsou třeba rušné restaurace. Už se tedy nemusíte spoléhat na objemné příslušenství, jako například dálkové mikrofony.3,5,6

Díky hands-free ovládání, které se automaticky přizpůsobí, nemusíte mít obavy ze změny nastavení nebo přepínání programů.

Přirozenější kvalita zvuku

Jedné zajímavé studie se zúčastnili příjemci, kteří měli do jednoho ucha voperován implantát jiné značky a později do druhého ucha implantát MED-EL.2 Přestože měli s implantátem MED-EL méně zkušeností, většina zhodnotila kvalitu zvuku s implantátem MED-EL jako přirozenější než u implantátu druhé značky. Příjemci uvedli, že „zpěv je mnohem jasnější a zvučnější“ a že implantát MED-EL zprostředkoval „hlubší, zvučnější a přirozenější zvuk.“2

Jak popsali příjemci zvuk z implantátu druhé značky? „Mechaničtější a plechovější.“ a „Robotičtější, plechovější a více zatížený ozvěnou. Také nelze rozlišovat hlasy různých lidí, protože zvuk je kovovější. Zní to jako zkreslený mikrofon.“

MED-EL

 • „Přirozenější zvuk“
 • „Hlubší“
 • „Jasnější“
 • „Ostřejší“
 • „Melodičtější“
 • „Zvučnější“

Cochlear

 • „Robotičtější“
 • „Plechovější“
 • „Více zatížený ozvěnou“
 • „Kovovější“
 • „Mechaničtější“

Popisy od příjemců, kteří porovnávali své dva různé implantáty.2

9 z 10
uživatelů MED-EL ve studii uvedlo, že jim hudba přes implantát zní příjemně.8

Lepší zážitek z hudby

Pokud si dokážete vychutnat poslech hudby, dosáhli jste zcela nové úrovně sluchu. Každý člověk má sice různé sluchové schopnosti, ale ve studii na téma požitku z hudby uvedlo více než 90 % příjemců implantátů MED-EL, že hudba zprostředkovaná tímto kochleárním implantátem zní příjemněji.2,8,9,10

Kochleární implantát je volbou na celý život a vy si chcete být jisti, že jste se rozhodli správně. Rozhodnete-li se pro MED-EL, zvolíte si přirozenější poslech. Jste připraveni slyšet ten rozdíl?


 1. Rader, T., Döge, J., Adel, Y., Weissgerber, T., & Baumann, U. (2016). Stimulační frekvence v závislosti na místě zlepšují vnímání výšky tónu u nositelů kochleárních implantátů s jednostrannou hluchotou. Hear Res., 339, 94–103.
 2. Harris, R.L., Gibson, W.P. Johnson, M., Brew, J., Bray, M., & Psarros, C. (2011) Intraindividuální hodnocení vnímání řeči a hudby u uživatelů kochleárních implantátů s kontralaterálními systémy Cochlear a MED-EL. Acta Otolaryngol., 131(12), 1270–1278.
 3. Vermeire, K., Landsberger, D.M., Van de Heyning, P., Voormolen, M., Kleine Punte, A., Schatzer, R., & Zierhofer, C.(2015) Graf závislosti kmitočtu na místě u kochleárních implantátů pří elektrické stimulaci: Změna v čase. Hear Res., 326, 8–14.
 4. Schatzer, R., Vermeire, K., Visser, D., Krenmayr, A., Kals, M., Voormolen, M., Van de Heyning, P., & Zierhofer, C. (2014) Porovnání výšek tónů při elektrických a akustických podnětech u jednostranně neslyšících uživatelů kochleárních implantátů: funkce závislosti kmitočtu na místě a tónová frekvence. Hear Res., 309, 26–35
 5. Buchman, C.A., Dillon, M.T., King, E.R., Adunka, M.C., Adunka, O.F., & Pillsbury, H.C. (2014). Vliv hloubky zavedení kochleárního implantátu na výkon: prospektivní randomizovaná studie. Otol Neurotol., 35(10), 1773–1779.
 6. Kleine Punte, A., De Bodt, M., & Van de Heyning, P. (2014) Dlouhodobé zdokonalování vnímání řeči s využitím kódovací strategie zpracování jemných detailů zvuku v kochleárních implantátech. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 76(1), 36–43.
 7. Helbig, S., Helbig, M., Leinung, M., Stöver, T., Baumann, U., & Rader, T. (2015). Uchování sluchu a lepší vnímání řeči s ohebnou 28mm elektrodou Otol Neurotol. 2015 Jan;36(1):34-42.
 8. Müller, J., Brill, S., Hagen, R., Moeltner, A., Brockmeier, S.J., Stark, T., Helbig, S., Maurer, J., Zahnert, T., Zierhofer, C., Nopp, P., & Anderson, I. (2012) Výsledky klinických studií s využitím kódovací strategie zpracování jemných detailů zvuku u zkušených uživatelů kochleárních implantátů MED-EL. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 74(4),185–198.
 9. Roy, A.T., Carver, C., Jiradejvong, P., & Limb, C.J (2015) Kvalita zvuku hudby u uživatelů kochleárních implantátů: Porovnání vnímaní basových frekvencí u strategie zpracování jemných detailů zvuku a strategie nepřetržitého prokládaného vzorkování s vysokým rozlišením. Ear Hear. 36(5), 582–590.
 10. Roy, A.T., Penninger, R.T., Pearl, M.S., Wuerfel, W., Jiradejvong, P., Carver, C., Buechner, A., & Limb, C.J. (2016). Hlubší úhel zavedení elektrody kochleárního implantátu zlepšuje detekci zhoršení kvality zvuku hudby v souvislosti s odstraněním basových frekvencí. Otol Neurotol., 37(2), 146–151

© 2020 MED-EL