Rehabilitační pomůcky ke stažení

Katalog s rehabilitačními pomůckami

Původně nesoucí název Podpůrná rehabilitační síť, naše produktová brožura se teď jmenuje Katalog s rehabilitačními pomůckami, kde jsou všechny položky v němčině a angličtině. Podívejte se na nové produkty a nabízené jazykové mutace

Stáhnout

Deník Moje MaléUŠI

Deník Moje MaléUŠI (My LittlEARS©) je každotýdenní deník a nástroj pro posouzení a zdokumentování raného auditivního, řečového a jazykového rozvoje u dětí se ztrátou sluchu.

Materiály

Aktivity pro Deník Moje MaléUŠI

Aktivity pro Deník Moje MaléUŠI jsou interaktivní hry orientované na celou rodinu pro procvičení sluchu dle struktury hry Deník Moje MaléUŠI.

Materiály

Dotazník „Munich Music“

Tento dotazník je uznávaný výzkumný nástroj vyhodnocující poslechové zvyky osob s postlinguální hluchotou.

Materiály

HISQUI

HISQUI je schválený dotazník, který se používá k posouzení kvality zvuku u každodenních aktivit každého jednotlivého kandidáta.

Materiály

Návod pro pedagogy

  Poskytuje učitelům rady a praktické informace o použití sluchových implantátů ve třídě. Informace v tomto návodu je všeobecná a platí pro všechny druhy implantátů.

Rodiče a učitelé mohou stáhnout brožuru nebo se spojit přímo s námi a pošleme jim papírovou verzi.

Stáhnout

Hudba a malé děti

Hudba a malé děti s kochleárním implantátem je sbírka návrhů pro rodiče malých dětí, kteří je chtějí přivést k hudbě.

Materiály

Hudební rady pro dospělé

Hudební rady pro dospělé je shrnutí klíčových problémů, které nastávají během výuky poslechu hudby.

Materiály

Malí posluchači

Malí posluchači je návod pro podporu malých dětí s kochleárním implantátem. Je navržen pro rodiče dětí s kochleárním implantátem a pojednává o nejmodernějších metodách v oblasti kochleárních implantátů a obsahuje detailní informace o vývoji neverbálních komunikačních dovedností, řečových, jazykových a auditivních dovedností.

Materiály

Návody výuky použití telefonu

Návody výuky použití telefonu je shrnutím několika užitečných rad pro uživatele kochleárních implantátů. Může být používán terapeuty a uživateli jako stručné shrnutí klíčových otázek pro úspěšné používání telefonu.

Materiály

Zvukové karty Ling Six

Zvukové karty Ling Six jsou ilustrovanou podobou šesti zvuků ze zvukového testu Ling Six.

Materiály

Schéma míry hlasitosti

Schéma míry hlasitosti je souborem ilustrovaných schémat. Mohou být použity k posouzení, jak posluchači interpretují hlasitost zvuku, který je jim přehráván během nastavení implantátu.

Materiály

Lokalizace zvuku

Lokalizace zvuku je brožurou pojednávající o způsobech vývoje schopnosti poznat směr, odkud vychází zvuk.

Materiály

Uživatelský manuál Mu.S.I.C testu

Mu.S.I.C. Test je instrumentálně založený test s melodiemi navrženými pro určité dílčí zkoušky. Test se skládá z 8-mi dílčích zkoušek. U šesti zkoušek se posuzují specifické hudební schopnosti, zbylé dvě jsou zkouškami subjektivními. Následující zkoušky jsou obsažené na dvd Mu.S.I.C Test: Výška tónu, Rytmus, Melodie, Rozpoznávání akordů, Jaký instrument, Počet instrumentů, Emocionální vnímání, Disonance.

Materiály

Murat jde nakupovat

Murat jde nakupovat je ilustrovaná knížka pohádek s poslechovými hrami a komunikativní aktivity na podporu rozvoje poslechových a řečových schopností.

Materiály

Normativní manuál EARS

Normativní tabulky obsažené v tomto manuálu jsou výsledkem sběru dat během posledních 13-ti let z 35-ti klinik v 15-ti zemích světa za použití komplexního vyhodnocovacího nástroje - testovací baterie EARS. Za použití normativních hodnot se můžete podívat na předpokládaný věk, kdy dojde k implantaci a naplánovat očekávaný výsledek pro určitý výsledek testu, v určité době po CI implantaci.

Materiály

Chytré rady pro uživatele CI.

Chytré rady pro uživatele CI jsou komplexním návodem obsahujícím informace o kochleárních implantátech, výhod kochleárních implantátů, informace a rady ohledně auditivní rehabilitace a také jak maximalizovat poslech a komunikaci.

Materiály

Běžný den

Tato knížka vypráví ilustrovaný a psaný příběh o běžném dni mladého příjemce kochleárního implantátu. Text je návodem pro konverzaci dospělých a dětí.

Materiály
 

Staženo: Deník Moje MaléUŠI

 
top

Staženo: Aktivity pro Deník Moje MaléUŠI

 
top

Staženo: Dotazník „Munich Music“

 
top

Staženo: Index kvality zvuku sluchového implantátu

 
top

Staženo: Hudba a malé děti

 
top

Staženo: Hudební rady pro dospělé

 
top

Staženo: Malí posluchači

 
top

Staženo: Návody výuky použití telefonu

 
top

Staženo: Zvukové karty Ling Six

 
top

Staženo: Schéma míry hlasitosti

 
top

Staženo: Lokalizace zvuku

 
top

Staženo: Chytré rady

 
top

Staženo: Normativní uši

 
top

Staženo: Murat jde nakupovat

 
top

© 2017 MED-EL

Používáme cookies první strany a třetích stran, která nám umožňují zlepšit navigaci na stránkách, analyzovat používání stránek a pomáhají nám v našem marketingovém úsilí. Klepnutím na tlačítko „Přijmout“ potvrdíte svůj souhlas s použitím cookies a tuto zprávu trvale skryjete. Seznam a popis použitých cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.