Naše historie


1977

Zrod prvního mikroelektronického vícekanálového kochleárního implantátu ve Vídni. Implantát měl 8 kanálů, rychlost stimulace 10 000 pulzů za sekundu na kanál, 8 nezávislých zdrojů proudu a ohebnou elektrodu pro 22–25 mm zavedení do kochley.

Prof. Kurt Burian (1924–1996)
Implantoval první vícekanálový mikroelektronický kochleární implantát na fakultní ORL klinice ve Vídni 16. prosince 1977. Ohebnou elektrodu vložil přes kulaté okénko do scala tympani.


1978

6 a 4kanálové verze implantátu
4kanálová verze implantátu se používala pro simultánní stimulaci.


1979

C. K. obdržela v srpnu 1979 čtyřkanálový implantát a o několik týdnů později také malý přenosný procesor. Strávila hodně času ve zkušební laboratoři na Technické univerzitě ve Vídni, kde byla testována řada strategií kódování řeči a konfigurace stimulačního pole pro základní výzkum nervové stimulace.

Přizpůsobení řečového procesoru charakteristikám elektrického poslechu pacienta z hlediska tvarování frekvence a komprese amplitudy se ukázalo být zásadní pro kvalitní porozumění řeči (Erwin Hochmair a pacient).

K optimalizaci nastavení bylo provedeno mnoho testů vnímání řeči (Ingeborg Hochmairová a pacientka S.O.).


1980

Na podzim roku 1979 přijala C.K. tento malý řečový procesor nošený na těle. Upraven byl v roce 1980 a C.K. se stala prvním člověkem schopným porozumět řeči bez odezírání jen za pomoci přenosného procesoru. Od té chvíle se těší porozumění řeči pouze na základě zvuku z přenosného procesoru.


1982

Tento kochleární implantační systém sestává ze 4kanálového "signal-transparent" implantátu s dlouhou intrakochleární 4kanálovou ohebnou elektrodou, a z malého jednokanálového řečového procesoru. Systém zavádí širokopásmovou analogovou kódovací strategii řeči s použitím nejvhodnějšího kanálu pro stimulaci.1985

Uživatelé implantátů si vyměnili zkušenosti ve Vídni.

Výsledky u postlingválně ohluchlých implantovaných dospělých ukazují, že 60 % z nich rozumí řeči jen na základě zvukové informace (bez odezírání).


1986

Hochmairovi a jejich začínající společnost MED-EL se stěhují do Innsbrucku.


1989

Představení KI systému Comfort: Nová implantovatelná elektronika a cívky jsou uloženy v jednom (2kanálový systém) nebo dvou (4kanálový systém) hermeticky uzavřených keramických pouzdrech. Nový řečový procesor je vybaven mikrofonem v úrovni ucha.

Tento systém v průběhu let již přijalo asi 700 dospělých a dětí, včetně první verze s epoxidovým zapouzdřením stimulátoru.

Většina těchto uživatelů nyní používá moderní implantáty a těší se výhodám ještě většího porozumění řeči.


1990

Společnost MED-EL přijímá své první zaměstnance


1991

MED-EL uvádí na trh první závěsný (BTE) řečový procesor na světě. Ten nabízí stejnou kvalitu porozumění řeči jako procesor nošený na těle.

M. H. je prvním člověkem, který přijal implantát kombinující analogovou a pulzní stimulaci.


1994

Na trh je uveden implantační systém COMBI 40. Jedná se o první vysokofrekvenční vícekanálový kochleární implantát na světě – 8kanálový systém navržený tak, aby věrně implementoval velmi uznávanou CIS Blake Wilsonovu strategii kódování řeči o vysoké rychlosti stimulace.

Skládá se z 31 mm dlouhé ohebné elektrody, která vyplňuje celou délku kochley.1995

Výsledky multicentrických studií při použití implantátu COMBI 40 u postlingválně ohluchlých dospělých poprvé ukazují, že více než polovina pacientů dosáhla úrovně porozumění jednoslabičným slovům po (pouhých) 6 měsících více než 50 %. To znamená, že tito pacienti mohou po telefonu mluvit s neznámou osobou na neznámé téma. a) porozumění větám, b) porozumění jednoslabičným slovům.

Uvedení procesoru CIS PRO+ na trh.


1995

Z humanitárních důvodů je kromě CIS PRO+ rovněž vyvinut systém CIS LINK, který poskytuje CIS strategii pro uživatele, kteří obdrželi perkutánní KI systém výrobce, který tyto přístroje již dále nevyvíjí (Ineraid).


1996

Představení COMBI 40+, nejmenšího dostupného kochleárního implantátu. Ten poskytuje až 50 000 pulzů za sekundu.

Miniaturní vícekanálový implantát (tloušťka 4 mm).


Bilaterální implantaci pro účely binaurálního slyšení (oběma ušima) zahájili profesoři Jan Helms a Joachim Müller na Univerzitě ve Würzburgu s využitím implantátů MED-EL.


1997

Uvedení COMBI 40+ s dělenou elektrodou pro pacienty s osifikací hlemýždě; na doporučení švédského chirurga Gorana Bredberga.


1998

Profesoři Jan Helms a Joachim Müller zahájili bilaterální implantaci u dětí. M. R. se stává prvním dítětem po bilaterální implantaci na světě, když mu byl implantát implantován do druhého ucha ve věku 4 let v roce 1998 (první implantát byl implantován v roce 1996).


1999

Uvedení závěsného řečového procesoru (BTE) TEMPO+ na trh.

Spotřebuje o 90 % méně energie než procesor nošený na těle.

Multicentrické studie ukázaly lepší vnímání řeči ve srovnání s procesorem, který se nosí na těle.

TEMPO+ je první procesor s modulární konstrukcí, který umožňuje různé varianty nošení.

Modulární procesor BTE nahrazuje na trhu tradiční procesor nošený na těle.


2003

Obohacení nabídky o VIBRANT SOUNDBRIDGE, první aktivní implantát do středního ucha pro lehkou až těžkou ztrátu sluchu.

Geoffrey Ball, vynálezce VIBRANT SOUNDBRIDGE, se stěhuje do Innsbrucku a stává se technickým ředitelem projektu VIBRANT MED-EL.


2004


Uvedení kochleárního implantátu PULSAR na trh, vybaveného do budoucna kompatibilním elektronickým obvodem v optimalizovaném keramickém pouzdru.


2005

Představení řečového procesoru DUET, který je prvním procesorem na světě, jenž integruje zpracování řeči kochleárním implantátem a akustickou stimulaci v jediném kompaktním zařízení.

EAS je první sluchový implantační systém na světě pro kombinovanou akustickou a elektrickou stimulaci. Elektrická akustická stimulace (EAS) je koncept, který realizoval prof. Christoph von Ilberg spolu s prvním pacientem EAS, u něhož byl úspěšně implantován v roce 2000.


2006

Premiéra řady audio procesorů OPUS. Představení kochleárního implantátu SONATA, který se vyznačuje zvláště malým titanovým pouzdrem.

První procesor bez ovládacích prvků na pouzdře, vybavený snadno ovladatelným dálkovým ovladačem.

Představení řady elektrod FLEX. Tyto elektrody jsou speciálně navrženy tak, aby během implantace zachovaly jemné struktury hlemýždě.

Technologie FineHearing™ umožňující kódovat informace o jemné struktuře zvuku.


2007

Elektroda FLEX EAS s označením CE schválená pro léčbu částečné hluchoty.

Představení systému dobíjecích baterií DaCapo.


2008

Středoušní implantační systém VIBRANT SOUNDBRIDGE® – s označením CE pro rozšířenou indikaci převodní a smíšené ztráty sluchu poté, co chirurg Vittorio Coletti začal s umístěním měniče do kulatého okénka v roce 2006.


2009

EAS ve 2. generaci. Evropská premiéra audio procesoru DUET 2.

Středoušní implantační systém VIBRANT SOUNDBRIDGE: označení CE pro použití u dětí.

Amadé, nový audio procesor pro VIBRANT SOUNDBRIDGE, je uveden na trh v Evropě.


2010

Na trh je uveden nový kochleární implantační systém MAESTRO.


Systém MAESTRO CI obsahuje kochleární implantát CONCERTO, nejtenčí implantát s titanovým pouzdrem.

CONCERTO PIN
Implantát CONCERTO se dodává s volitelnými kolíky pro snazší uchycení.

Systémový software MAESTRO 4.0 je vybaven novými strategiemi kódování zvuku FS4 a FS4-p.


2011


Uvedení nových spojek pro systém VIBRANT SOUNDBRIDGE MEI.


Dlouhý elektrodový svazek FLEX 28 byl navržen tak, aby zajistil stimulaci co největšího počtu nervových vláken pro co nejlepší sluch.


Uvedení CONCERTO ABI (kmenový sluchový implantát).


Uvedení nového mini bateriového pouzdra pro audio procesor OPUS 2 – nová varianta nošená na těle, která je napájena standardními bateriemi AAA nebo dobíjecí baterií DaCapo.


2012


Premiéra BONEBRIDGE, prvního aktivního implantačního systému pro kostní vedení na světě.


Uvedení nového bateriového pouzdra OPUS 2XS, které činí z OPUS2 nejmenší a nejlehčí BTE procesor.


2013


Revoluční design „vše v jednom“: méně částí, žádné kabely a pocit volnosti, že nenosíte nic za uchem: Uvedení RONDO.


Představení elektrodových svazků FORM. Cílem je překonat technické obtíže spojené s typickým únikem nitrolebečního tekutiny v případě neúplné přepážky a hypoplazie.Kochleární implantační systémy MED-EL mají označení CE pro použití u jednorázové hluchoty (SSD) u dospělých pacientů i dětí.2014

Na trh je uveden kochleární implantační systém SYNCHRONY.

Kochleární implantát SYNCHRONY nabízí bezkonkurenční bezpečnost MRI při 3,0 Tesla. To znamená, že příjemce kochleárního implantátu může poprvé plně využívat MRI s vysokým rozlišením, aniž by musel podstoupit další operaci.

Voděodolný audio procesor SONNET s automatickým systémem zpracování zvuku druhé generace (ASM 2.0) umožňuje příjemci poslech bez námahy v jakémkoli poslechovém prostředí.

Audio procesor SAMBA

SAMBA patří do nejnovější generace audio procesorů určených pro systémy SOUNDBRIDGE a BONEBRIDGE.

Implantát VORP 503

Implantát VORP 503 systému SOUNDBRIDGE nabízí více možností spojení pro větší flexibilitu při implantaci a může být použit v přístrojích MR při 1,5 Tesla.

Vibroplasty Couplers (spojky pro vibroplastiku)

Nové Vibroplasty Couplers (spojky pro vibroplastiku) umožňují lépe přizpůsobenou implantaci s využitím speciální chirurgické techniky (Vibroplasty) při zavádění systému VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2015

Nové funkce přívětivé pro děti

Nové funkce přívětivé pro děti
S novou DL cívkou je audio procesor SONNET pro rodiče ještě snadněji použitelný. Funkce kontroly spojení umožňuje rodičům vidět na první pohled, že je SONNET správně připojen. Zásahu odolné provedení poskytuje další zabezpečení.


2016

Nejlehčí audio procesor

Nejlehčí audio procesor
S dobíjecí baterií „Micro“ se SONNET stává nejlehčím audio procesorem na trhu. Nové dobíjecí baterie poskytují příjemcům flexibilní možnosti napájení audio procesoru SONNET.


2017

ADHEAR

Uvedení ADHEAR, nového nechirurgického sluchového systému, který přetváří koncept kostního vedení.

BabyWear a ActiveWear

Doplňky BabyWear a ActiveWear, navržené pro větší bezpečnost a pohodlí, usnadňují nošení audio procesoru SONNET dětem i dospělým.

Uvedení RONDO 2. RONDO 2 je první audio procesor kochleárního implantátu s plně integrovanou bezdrátově se dobíjející baterií, což významně usnadňuje jeho používání.

Výrobky, aplikace a funkční charakteristiky podléhají schválení příslušnými vnitrostátními orgány. Některé funkce mohou být v současné době nedostupné nebo nejsou nabízeny k prodeji společností MED-EL ve vašem regionu. V případě žádosti o další informace prosím kontaktujte místního zástupce firmy MED-EL.

© 2020 MED-EL