FH

FineHearingTM
Pro bohatší sluchový zážitek

 

Technologie FineHearing představuje jedinečnou strategii zpracování zvuku, která umožňuje dosažení bohatšího a čistšího sluchového vjemu v celém zvukovém spektru, včetně hlubokých basových tónů. Uživatelé našich kochleárních implantátů mají výhodu plnějšího a daleko přesnějšího zvukového vjemu díky technologii FineHearing, která precizně zpracovává příchozí zvukovou informaci, ať se jedná o poslech v tichém nebo hlučném prostředí.

Technologie FineHearing:

250-FS 250 120
120

120
Tónů

250

250
Tónů

250-FS

250Tónů

+

Fine
Structure

Úplné zvukové spektrum

Technologie FineHearing je schopna poskytnou uživatelům přístup k plnému rozsahu přirozených zvukových frekvencí, a to včetně nízkofrekvenčních basových tónů. Poslech celého zvukového spektra uživatelům umožňuje ocenit bohatost hudby a povšimnout si jemných rozdílů mezi tóny. Technologie FineHearing nabízí širší rozsah zvukových tónů než kterákoliv jiná technologie použita v kochleárních implantátech. Toto široké poslechové spektrum tak pro naše uživatele vytváří daleko živější paletu zvuků.

Důležitost
jemných detailů (Fine Structure) ve zvuku

Za účelem dosažení co nejvyššího přínosu z poslechu je potřeba komplexní stimulace s využitím jemných zvukových detailů v celém spektrálním rozsahu. Technologie FineHearing umožňuje zpracovat až 250 zvukových frekvencí a tím umožňuje dosáhnout výjimečné přesnosti interpretace zvuku. FineHearing zpracování určuje, jak budou jednotlivé zvuky, o nízkých i vysokých frekvencích, vnímány na různých místech v hlemýždi. Jedná se o jedinou technologii, která využívá detailního zpracování zvuku i pro nízké frekvence. Díky technologii FineHearing je možné slyšet hluboké basové tóny při poslechu hudby nebo běžné konverzaci a dosáhnout tak bohatého a hlavně přirozeného poslechu.

Triformance
Technologická synergie

Filozofie Triformance poskytuje uživatelům kochleárních implantátů MED-EL ten nejlepší poslech díky jedinečným výhodám, které přináší spojení tří technologií: SP – Structure Preservation, CCC – Complete Cochlear Coverage a FH – FineHearing. Tyto technologie pracují společně v synergii za účelem dosažení co nejlepšího sluchového vjemu.

Technologie FineHearing uživatelům umožňuje využít jejich sluchový potenciál na maximum a mít z poslechu bohatý a více přirozený sluchový prožitek.

FineHearing™
Pro bohatší sluchový zážitek

FineHearing je jedinná kódovací strategie na světě, která je schopna zpracovat celé zvukové spektrum, včetně basových tónů. Uživatelé tak mají možnost těšit se z bohatého a přirozeného poslechu.

Čtěte dále

Structure Preservation
Zajištění budoucnosti sluchu

Structure Preservation (zachování zbytků sluchu) umožňuje ochránit citlivé struktury vnitřního ucha a optimalizovat tak přínos kochleárního implantátu, jak pro aktuální, tak i možné budoucí využití.

Čtěte dále

Complete Cochlear Coverage
Celé zvukové spektrum

Complete Cochlear Coverage umožňuje dosažení přirozeného poslechu, díky možnosti vnímání celého zvukového spektra. Toho lze dosáhnout pouze použitím dlouhého, flexibilního elektrodového svazku, který pokryje celou délku hlemýždě, od špičky apexu, až na konec bazální oblasti.

Čtěte dále

© 2020 MED-EL