Ensuring a Hearing Future®
Pouze s elektrodami MED-EL

Ochrana citlivých struktur hlemýždě je
dostupná pro všechny pacienty

Vaše budoucnost je stejně důležitá jako Váš současný život. Tato filozofie vede firmu MED-EL k vývoji těch nejjemnějších a nejohebnějších elektrodových svazků na trhu, aby bylo možné ochránit citlivé struktury v hlemýždi během implantace, za účelem zachování zbytků sluchu. Firma MED-EL tento přístup nazývá jako „Structure Preservation“, tedy „ochrana struktur“. Díky použití jemných elektrodových svazků tak lze ochránit zbývající vláskové buňky v hlemýždi.

Přístup „Structure Preservation“ je dostupný pro všechny kandidáty na kochleární implantát. Zachování zbytků sluchu je důležité zejména u dětí, u kterých se předpokládá, že mohou ve svém životě podstoupit vícero implantací. Je zřejmě, že jakákoliv budoucí intervence, ať už technologická, biologická nebo farmaceutická, bude pravděpodobně daleko úspěšnější u pacientů, jejichž kochlea při implantaci utrpěla minimální trauma.

Firma MED-EL je lídr ve vývoji měkkých a flexibilních elektrodových svazků, díky kterým je možné poskytnout maximální ochranu citlivých struktur v hlemýždi.

Ochrana těchto struktur může být zajištěna pouze s použitím elektrodového svazku, který je konstrukčně optimalizován pro jemné a šetrné vložení.

Vhodná elektroda pro Váši kochleu

Neexistují dva stejní hlemýždi. Z tohoto důvodu firma MED-EL vyvinula celou řadu elektrodových svazků s různými vlastnostmi a o různé délce – všechny jsou přitom navrženy pro atraumatické vkládání. Jedinečná filozofie návrhu elektrodových svazků MED-EL zajišťuje, že chirurg dostane vždy ten správný elektrodový svazek, ve správné délce, aby bylo možné ochránit zbytky sluchu a nijak jinak neporušit kochleu.

Podívejte se, jak je elektroda MED-EL šetrně vkládána dovnitř hlemýždě Shlédněte video

Důležitost CCC

„Complete Cochlear Coverage“ (CCC) znamená stimulaci hlemýždě po celé jeho délce, od báze až po apikální oblast, aby byl stimulován maximální počet nervových vláken. Stimulace celého frekvenčního rozsahu uživateli umožňuje dosáhnout co nejvyššího přínosu z poslechu řeči a těšit se tak z co nejvyšší kvality zvuku.1,2

Více o „Complete Cochlear Coverage“

Světově nejměkčí a nejohebnější
elektrody od firmy MED-EL

Technologie FLEX-Tip

Unikátní technologie FLEX-Tip se vyznačuje samostatnými kontakty na předním zúženém konci elektrodového svazku a ultra-flexibilní konstrukcí, díky použití zvlněných drátků, čímž dochází k znatelnému zvýšení mechanické ohebnosti.

Zvlněné drátky

Ultra-flexibilní, zvlněné, platino-iridiové drátky významným způsobem snižují tuhost elektrodového svazku.

Optimální počet kontaktů

Vyvážený počet a rozmístění kontaktů zajišťuje zvýšenou mechanickou ohebnost elektrodového svazku a snížené riziko interakce mezi kanály.

© 2020 MED-EL