CCC

Complete Cochlear Coverage
Úplné zvukové spektrum

 

Ve firmě MED-EL věříme, že jsme uživatelům schopni poskytnout ten nejlepší sluchový vjem, jaký je v současnosti možný. Úplné pokrytí hlemýždě vloženým elektrodovým svazkem (CCC – Complete Cochlear Coverage) dovoluje uživatelům implantátů MED-EL stimulaci po celé délce kochley. Uživatelům je tak zprostředkován daleko bohatší a přirozenější poslech.  

Kochlea je malá spirálovitá struktura, která umožňuje konverzi mechanických vibrací na elektrické impulzy. To je umožněno díky tisícům specifických nervových buněk, které reagují na zvukové vibrace a vytvářejí nervové impulzy. Elektrické impulzy jsou dále pomocí sluchového nervu přenášeny do mozku,  kde jsou interpretovány jako zvuk. 

Nervové buňky jsou rozmístěny po celé délce kochley, přičemž  v různých místech  reagují na různé zvuky (tóny). Tato vlastnost kochley se označuje jako tonotopicita. Za normálních okolností zvuky o nízké frekvenci stimulují nervová zakončení v apexu – na vnitřním konci hlemýždě, zatímco zvuky o vysokých frekvencích stimulují nervová zakončení v bázi – vnější části hlemýždě. 

Zvuky o různých frekvencích jsou registrovány v různých částech hlemýždě (kochley).

Co je to CCC – Complete Cochlear Coverage?

Úplné pokrytí hlemýždě vloženým elektrodovým svazkem umožní stimulaci celého rozsahu nervových zakončení v hlemýždi. Toho lze dosáhnout pouze použitím dlouhého, flexibilního elektrodového svazku, který pokryje celou délku hlemýždě, od špičky apexu až na konec bazální oblasti. Pokud by byla elektroda krátká, byla by stimulována pouze omezená oblast hlemýždě a tím by byla znemožněna stimulace nervových vláken na konci apexu. Jedinečně dlouhé a flexibilní elektrodové svazky MED-EL umožňují stimulaci celého rozsahu nervových vláken. Stimulace tohoto rozsahu je nezbytná pro poslech úplného zvukového spektra.

Triformance
Technologická synergie

Filozofie Triformance poskytuje uživatelům kochleárních implantátů MED-EL ten nejlepší poslech díky jedinečným výhodám, které přináší spojení tří technologií: SP – Structure Preservation, CCC – Complete Cochlear Coverage a FH – FineHearing. Tyto technologie pracují společně v synergii za účelem dosažení co nejlepšího sluchového vjemu.

Technologie FineHearing uživatelům umožňuje využít jejich sluchový potenciál na maximum a mít z poslechu bohatý a více přirozený sluchový prožitek.

FineHearing™
Pro bohatší sluchový zážitek

FineHearing je jedinná kódovací strategie na světě, která je schopna zpracovat celé zvukové spektrum, včetně basových tónů. Uživatelé tak mají možnost těšit se z bohatého a přirozeného poslechu.

Čtěte dále

Structure Preservation
Zajištění budoucnosti sluchu

Structure Preservation (zachování zbytků sluchu) umožňuje ochránit citlivé struktury vnitřního ucha a optimalizovat tak přínos kochleárního implantátu, jak pro aktuální, tak i možné budoucí využití.

Čtěte dále

Complete Cochlear Coverage
Celé zvukové spektrum

Complete Cochlear Coverage umožňuje dosažení přirozeného poslechu, díky možnosti vnímání celého zvukového spektra. Toho lze dosáhnout pouze použitím dlouhého, flexibilního elektrodového svazku, který pokryje celou délku hlemýždě, od špičky apexu, až na konec bazální oblasti.

Čtěte dále

© 2020 MED-EL