Надеждност на кохлеарните импланти

Открийте защо кохлеарните импланти на MED-EL са най-надеждният и най-заслужаващият доверието Ви избор.

Най-надеждният избор

Когато избирате кохлеарен имплант, искате да сте сигурни, че сте взели правилното решение. Искате да сте спокойни, че ще можете да използвате Вашия имплант в продължение на много години. Нашият ангажимент е да предоставим на Вас и семейството Ви най-надеждните кохлеарни импланти.

Всички кохлеарни импланти на MED-EL са произведени така, че да гарантират дългосрочна безопасност и изключителна надеждност.

Доказан дизайн
Няма случаи на изтеглени импланти
Произведени в Европа
Превъзходна безопасност при изследвания с ЯМР
Надеждни аудио процесори

Надеждност, на която можете да се доверите

Когато става въпрос за надеждността на имплантите, може да срещнете трудности за да разберете подробната техническа информация. Вероятно сте виждали сравнителни графики на надеждността на различни марки кохлеарни импланти.

Други компании често подбират избирателно само благоприятната статистика, която не показва пълната картина. В MED-EL не смятаме, че това е честен и прозрачен начин на комуникация. Вие взимате решението за имплантация веднъж в живота и заслужавате точна информация.

Нашата компания въвежда първия си титаниев модел на имплант през 2006 г. Ако разгледате данните за надеждността на всички кохлеарни импланти на всички производители за последните над 10 години, разликата е очевидна.

Тези дългосрочни данни Ви дават по-пълна картина на надеждността на кохлеарните импланти в реалния живот. Има значение коя компания ще изберете.1

Дългосрочна надеждност

Доказана надеждност

При утвърдените компании кохлеарните импланти обикновено са строго регулирани и много надеждни устройства. Въпреки това има значение коя компания ще изберете. През последните години Cochlear и Advanced Bionics имаха проблеми с качеството, които доведоха до изтеглянето на техни импланти.2

Други производители е възможно да прикрият подмяната на частичен дефект с обявяване на „надграждане“. Ние не смятаме, че това е справедливо и честно към Вас.

Ако се налага някой от нашите импланти да бъде отстранен или заменен поради някаква причина, ние го отчитаме, с което се намалява нашата надеждност. Ще намерите отчетни данни за съответния дефект по-долу в раздел „Разширени данни за корпоративната социална отговорност (КСО)“. Тази подробна отчетност предоставя честната и справедлива информация, която заслужавате.

10-годишен лидер по отношение на надеждността

Няма случаи на изтеглени импланти

Показани разширени данни за КСО

ЯМР от 3,0 T без операция

Изключителна надеждност на аудио процесора

Семейна компания

10-годишен лидер по отношение на надеждността
Няма случаи на изтеглени импланти
Показани разширени данни за КСО
ЯМР от 3,0 T без операция
Изключителна надеждност на аудио процесора
Семейна компания

Кохлеарен имплант SYNCHRONY

Нашият най-нов кохлеарен имплант SYNCHRONY има 100% техническа надеждност след период от 3 години.

100%
след 3 години

Произведени в Европа

Повече от 25 години с гордост произвеждаме всички кохлеарни импланти на MED-EL тук в централата ни в град Инсбрук в Австрия. Използваме най-съвременните производствени съоръжения, авангардни процеси, превъзходни компоненти и изключителен контрол на качеството. По този начин гарантираме, че всеки кохлеарен имплант на MED-EL може да отговори на най-високите стандарти за качество и надеждност.

Вярваме, че този целенасочен надзор и експертно майсторство на изпълнение е от съществено значение за качеството. Поради тази причина, за разлика от останалите компании, MED-EL не изнася производството на имплантите си в чужбина.

Пълна надеждност

Нашите кохлеарни импланти са предназначени за ефективен слух през целия Ви живот – което означава, че мислим какво Ви предстои след 5, 10, 20 години. Гледайки към бъдещето, ние знам, че на всеки човек най-вероятно ще му се наложи да се подложи на все по-масово използваните изследвания с ЯМР.

Затова създадохме единствения кохлеарен имплант, който предлага превъзходна безопасност, комфорт и сигурност при образни изследвания с ЯМР с резолюция от 1,5 и 3,0 Т. При останалите импланти е необходимо оперативното отстраняване на магнита на импланта преди провеждане на образно изследване с ЯМР или съществува риск от болка, дискомфорт или увреждане на импланта, което на свой ред се превръща в проблем, свързан с надеждността.3,4,5

При използване на нашия кохлеарен имплант SYNCHRONY не е необходима операция, няма дискомфорт и няма прекъсване на слуха. С MED-EL можете да сте спокойни, че сте готови за всичко, което може да Ви поднесе животът.

Усложнения при провеждане на изследвания с ЯМР
Потребители на кохлеарен имплант в изследването на Kim et al. (2015)3,4

Скорошно изследване, извършващо преглед на ЯМР и кохлеарните импланти, показа, че потребителите на импланти на MED-EL са единствената група, при която няма случаи на болка, дискомфорт или усложнения при провеждане на изследване с ЯМР.3

Създадени за всекидневния живот

Ние не просто създаваме най-надеждните кохлеарни импланти – ние проектираме всички наши аудио процесори така, че да гарантират изключителна надеждност.6

Нашите аудио процесори са проектирани така, че да са изключително надеждни. Средните месечни данни на заявките за сервизно обслужване показват, че под 1% от аудио процесорите ни се изпращат обратно с проблеми, които изискват сервизно обслужване.6 Няма да получите подобни изключителни данни от останалите компании.

Защо това е толкова важно? Надеждният аудио процесор означава надеждност на слуха във всекидневния Ви живот – което Ви спестява време, пари и проблеми. Ще носите аудио процесора си навсякъде с Вас, затова трябва да сте сигурни, че можете да разчитате на него.

As of July 2018

Слух през целия живот

От възникването си до днес MED-EL се управлява от своите основатели – създателите на съвременния микроелектронен многоканален кохлеарен имплант. Нашата мисия е преодоляването на загубата на слуха като пречка за общуването и качеството на живот.

За нас надеждността не е просто процент в отчета за приходите за инвеститорите. Всеки пациент е човек, а не бройка. Когато избирате MED-EL, разбираме, че ни поверявате доверието си, затова правим всичко възможно винаги да можете да разчитате на нас.


1. Комбинираният процент на неизправност за Advanced Bionics и Cochlear е получен чрез изчисление на броя на неизправните устройства от техните обществено достъпни отчети относно надеждността („Глобален отчет относно надеждността на имплантите на Advanced Bionics през 2017 г.“ и „Доклад относно надеждността на имплантите Nucleus на Cochlear“, т. 15 / м. януари 2017 г.) и сравнението им с общия брой на регистрираните импланти; в случая на Cochlear, в изчисленията са включени сериите импланти Nucleus CI24RE и Nucleus CI500 и серията Nucleus Profile, обхващащи периода 2005-2017 г.; за Advanced Bionics изчисленията са базирани на кохлеарните импланти HiRes 90K, HiRes 90K Advantage и HiRes Ultra, обхващащи периода 2004-2017 г. Моля, имайте предвид, че Advanced Bionics и Cochlear докладват само вътрешно подбрана подкатегория на неизправностите, така че представените данни може да не дават пълна оценка на общия брой на неизправностите за имплантите HiRes на Advanced Bionics и имплантите Nucleus на Cochlear.
Комбинираният процент за имплантите на MED-EL е получен при използване на информацията за неизправностите на устройствата от базата данни на рекламациите на MED-EL за имплантите SONATA, CONCERTO и SYNCHRONY за времеви период от 11 години (2006–юли 2017 г.); тази база данни се използва като инструмент за проследяване на всички продукти, които се предлагат на пазара, като нейната валидност се проверява редовно от официални органи като Американската администрация по храните и лекарствата (FDA).
2. База данни на FDA на изтеглените медицински устройства
3. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). „Нежелани реакции и дискомфорт по време на образно изследване с ЯМР на потребители на кохлеарни импланти“ (Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in cochlear implant recipients.) JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926. http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936465
Посочените данни показват процента на потребителите в изследването, които са усетили дискомфорт, болка или други усложнения по време на образно изследване с ЯМР от 1,5 T (двете образни изследвания с ЯМР от 3,0 T не са включени в представените данни). Изследването на Kim et al. (2015) представлява ретроспективно изследване, което разглежда образни изследвания с ЯМР от 1,5 Т и 3,0 Т на потребители на кохлеарни импланти в периода между 2003 и 2014 г. Изследването обхваща 18 души: 5 потребителя на импланти на Advanced Bionics, 11 – на импланти на Cochlear и 3 – на импланти на MED-EL. Потребителите на импланти на Advanced Bionics са подложени на общо 9 образни изследвания с ЯМР от 1,5 Т; потребителите на импланти на Cochlear – на общо 12 изследвания с ЯМР от 1,5 Т и 2 – с ЯМР от 3,0 Т; а потребителите на импланти на MED-EL – на общо 8 изследвания с ЯМР от 1,5 Т.
4. Todt, I. Tittel, A., Ernst, A., Mittmann, P., & Mutze, S. (2017) Pain Free 3 T MRI scans in cochlear implantees. Otology & Neurotology, Epub ahead of print.
5. Потребителите на кохлеарни импланти SYNCHRONY могат да се подлагат безопасно на образни изследвания с ЯМР от 0,2, 1,0, 1,5 и 3,0 Т, спазвайки условията в инструкциите за употреба.
6. Показателят за надеждността на аудио процесорите се извежда като обратна стойност на процента на месечните заявки за сервизно обслужване.

© 2019 MED-EL

Използваме „собствени бисквитки“ и „бисквитки на трети страни“, които ни позволяват да подобряваме навигацията в уебсайта, да анализираме използването на уебсайта и ни помагат в нашата маркетингова дейност. Моля, натиснете върху бутона „Приемам“, за да приемете използването на „бисквитки“, след което това съобщение повече няма да се показва. Можете да намерите списък и описание на използваните от нас „бисквитки“ в нашата Политика за поверителност.