Нашата история1977 г.

t

Първият в света микроелектронен многоканален кохлеарен имплант е представен във Виена. Разполага с 8 канала, скорост на стимулация 10 000 импулса в секунда за всеки канал, 8 независими източници на ток и гъвкав електрод с дължина 22-25 mm за поставяне в кохлеята.

Проф. Курт Буриан (1924-1996 г.)
Имплантира първия многоканален микроелектронен кохлеарен имплант в Университетската клиника по УНГ болести във Виена на 16 декември 1977 г. Поставя гъвкавия електрод през кръглото прозорче в скала тимпани на ухото.


1978 г.

6- и 4-канални варианти на импланта
4-каналният имплант се използва за едновременна стимулация.


1979 г.

Имплантация на пациентката К.К. с 4-канален имплант през август 1979 г. Няколко седмици по-късно получава малък преносим процесор. Пациентката прекарва много часове в изпитвателната лаборатория на Виенския технически университет, където се изпитват многобройни стратегии за кодиране на речта и конфигурации на полето на стимулация за провеждане на основни изследвания на стимулация на нервите.

Настройването на речевия процесор в съответствие с индивидуалните характеристиките на способността за чуване на пациента при електрическа стимулация от гледна точка на оформянето на честотите и компресията на амплитудата се оказва съществено за качеството на разбиране на речта (Ервин Хохмайр с пациентка).

Провеждат се множество тестове на възприемането на речта с цел оптимизиране на настройките (Ингеборг Хохмайр с пациентката С.О.)


1980 г.

През есента на 1979 г. К.К. получава този малък речев процесор, който се носи върху тялото. Модифициран е през март 1980 г., като по същото време К.К. става първият човек, който постига разбиране на отворен набор от речеви стимули без четене по устните, използвайки преносим процесор. Оттогава пациентката постига само звуково разбиране на речта с преносим процесор.


1982 г.

Тази кохлеарна имплантна система се състои от 4-канален имплант с прозрачност на сигнала, чиито компоненти са дълъг имплантируем вътрешнокохлеарен 4-канален гъвкав електрод и малък едноканален речеви процесор. Системата прилага широколентова аналогова стратегия за кодиране на речта, която се използва в най-подходящия канал.1985 г.

Потребители на импланти обменят опит във Виена.

Резултатите при възрастни пациенти със слухови импланти, страдащи от постлингвална глухота, показват, че 60% от тях постигат известно разбиране на речта, базирано единствено на възприемането на звука (без четене по устните).


1986 г.

Сем. Хохмайр и тяхната новосъздадена компания MED-EL се преместват в Инсбрук.


1989 г.

Представяне на кохлеарната имплантна система Comfort: новата електроника и предавателни намотки на имплантите вече са поставени в един (при 2-каналната система) или два (при 4-каналната система) херметически запечатани керамични корпуса. Новият речев процесор разполага с микрофон на нивото на ухото.

През годините около 700 възрастни и деца стават реципиенти на тази система, включително и на първоначалния вариант с епоксидно капсулиране за пейсмейкър.

Мнозинството от тези реципиенти днес използват съвременни импланти, като така имат възможност да се възползват от допълнителните подобрения в разбирането на речта.


1990 г.

MED-EL наема първите си служители


1991 г.

MED-EL пуска на пазара първия в света речев процесор за поставяне зад ухото (BTE). Той постига същото качество на разбиране на речта като носения върху тялото речев процесор.

М.Х. е първият реципиент на имплант, комбиниращ аналогова и пулсираща стимулация.


1994 г.

Представяне на имплантната система COMBI 40. Това е първият в света многоканален кохлеарен имплант с висока скорост – 8-канална система, предназначена за точно прилагане на стратегията за речево кодиране CIS на Блейк Уилсън с висока скорост на стимулация.

Разполага с гъвкав електрод с дължина 31 mm за стимулация по цялата дължина на кохлеята.1995 г.

Резултатите от проучване в няколко центъра, в които се използва имплантът COMBI 40, показват за първи път, че повече от половината от изследваните възрастни пациенти с постлингвална глухота постигат над 50% разбиране на едносрични думи след (едва) 6 месеца. Това означава, че тези пациенти могат да разговарят с непознати хора по непозната тема по телефона. Графики: а) разбиране на изречения, b) разбиране на едносрични думи.

Представяне на процесора CIS PRO+.


1995 г.

От хуманитарни съображения, в допълнение към процесора CIS PRO+ се разработва и системата CIS LINK, която предоставя стратегията CIS на потребителите на Ineraid, ползващи подкожни кохлеарни имплантни системи на друга компания, която спира разработката им.


1996 г.

Представяне на COMBI 40+ – най-тънкият кохлеарен имплант на пазара. Производителността му е до 50 000 импулса в секунда.

Миниатюрен многоканален имплант (с дебелина едва 4 mm).


Започва прилагането на двустранна имплантация с имплантите на MED-EL с цел постигане на бинаурален слух (с двете уши) от проф. Ян Хелмс и Йоахим Мюлер във Вюрцбургския университет.


1997 г.

Представяне на COMBI 40+ с разделен електрод за случаите на кохлеарна осификация, базиран на предложение на шведския хирург Горан Бредберг.


1998 г.

Проф. Ян Хелмс и Йоахим Мюлер започват да извършват двустранна кохлеарна имплантация при деца. М.Р. е първото дете с двустранна имплантация в света, на което през 1998 г. е поставен имплант на второто ухо, когато детето е на 4-годишна възраст (първата имплантацията на кохлеарен имплант на другото му ухо е извършена през 1996 г.).


1999 г.

Пускане на пазара на речевия процесор TEMPO+ за поставяне зад ухото (BTE).

Изразходва 90% по-малко енергия от носения върху тялото процесор.

Проведено в няколко центъра проучване показва по-добри резултати при възприемане на речта в сравнение с носения върху тялото процесор.

TEMPO+ е първият процесор с модулен дизайн, който предлага различни възможности за носене.

Модулният дизайн на процесора за поставяне зад ухото замества изцяло необходимостта от ползване на носен върху тялото процесор.


2003 г.

Придобиване на VIBRANT SOUNDBRIDGE – първата активна имплантна система за средното ухо, предназначена за лека до тежка невросензорна загуба на слуха.

Джефри Бол, създателят на VIBRANT SOUNDBRIDGE, се премества в Инсбрук и става технически директор на VIBRANT MED-EL.


2004 г.


Пускане на пазара на кохлеарния имплант PULSAR, който разполага с готова за бъдещето електроника в оптимизиран керамичен корпус.


2005 г.

Представяне на речевия процесор DUET – първият процесор в света, интегриращ обработката на речта на кохлеарния имплант и акустичната стимулация в едно компактно устройство.

Системата EAS е първата в света слухова имплантна система за комбинирана акустична и електрическа стимулация. Електроакустичната стимулация (EAS) е понятие, въведено от проф. Кристоф фон Илберг, като първата имплантация на негов пациент с EAS е извършена през 2000 г.


2006 г.

Пускане на пазара на серията аудио процесори OPUS. Представяне на кохлеарния имплант SONATA, който разполага с изключително малък титаниев корпус.

Първият модел на процесор без бутон за включване, който разполага с лесно за употреба дистанционно управление.

Представяне на серията електроди FLEX. Тези електроди са създадени специално за запазване на деликатните структури на кохлеята по време на имплантацията.

Технологията FineHearing™, позволяваща фино структуриране на звуковата информация.


2007 г.

Електродът FLEX EAS е одобрен с маркировката CE за приложение при частична глухота.

Пускане на пазара на системата за презареждане на батерии DaCapo.


2008 г.

Имплантна система за средно ухо VIBRANT SOUNDBRIDGE® е одобрена с маркировката CE за разширени показания при проводна и смесена загуба на слуха, след като през 2006 г. хирургът Виторио Колети започва имплантацията на вибрационното устройство в кръглото прозорче на ухото.


2009 г.

Второ поколение на EAS. Официално пускане на аудио процесора DUET 2 на европейския пазар.

Одобрение с маркировката СЕ на имплантна система за средно ухо VIBRANT SOUNDBRIDGE за деца.

Представяне в Европа на Amadé – новият аудио процесор за VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2010 г.

Представяне на новата кохлеарна имплантна система MAESTRO.


Кохлеарната имплантна система MAESTRO включва кохлеарния имплант CONCERTO – най-тънкият в света имплант с титаниев корпус.

CONCERTO PIN
Имплантът CONCERTO се предлага с допълнителни щифтове по желание за по-лесно фиксиране.

Софтуерът MAESTRO System Software 4.0, разполагащ с новите стратегии за кодиране FS4 и FS4-p.


2011 г.


Представяне на новите закрепващи елементи за имплантната система за средно ухо VIBRANT SOUNDBRIDGE.


Представяне на електрод FLEX 28, който извършва стимулация на максимален брой нервни влакна за максимално най-добро качество на чуване.


Представяне на слуховия имплант за мозъчен ствол CONCERTO ABI.


Представяне на мини кутията за батерии за OPUS 2 – нов вариант за носене на тялото, ползващ стандартни батерии тип AAA или презареждащата батерия DaCapo.


2012 г.


Представяне на BONEBRIDGE – първата в света активна имплантна система за предаване на звука по костен път.


Пускане на пазара на новата кутия за батерии OPUS 2XS, която превръща OPUS2 в най-малкия и най-лекия процесор за поставяне зад ухото.


2013 г.


Революционен компактен дизайн „всичко в едно“: по-малко части, без кабел и с чувството на свобода, че не носите нищо зад ухото: пускане на пазара на RONDO.


Представяне на електродите FORM. Разработени да преодолеят техническите трудности, свързани с изтичането на течност, характерни за случаите на непълно разделяне на вътрешното ухо и хипоплазия.Кохлеарните имплантни системи на MED-EL получават одобрение с маркировката CE при показания за едностранна глухота при възрастни и деца.2014 г.

Представяне на пазара на кохлеарната имплантна система SYNCHRONY.

Кохлеарният имплант SYNCHRONY предлага безпрецедентна безопасност при образни изследвания с ЯМР от 3,0 Тесла. Това означава, че за първи път в историята потребител на кохлеарен имплант може да се възползва от провеждането на образно изследване с ЯМР с висока резолюция без да е необходимо извършването на хирургическа процедура.

Водоустойчивият аудио процесор SONNET с технологията за автоматично управление на звука (Automatic Sound Management 2.0) позволява на потребителите да чуват без усилие във всякаква обстановка.

Аудио процесор SAMBA

SAMBA е най-новото поколение аудио процесор за системите SOUNDBRIDGE и BONEBRIDGE.

Имплант VORP 503

Имплантът VORP 503 на SOUNDBRIDGE предлага повече възможности за закрепване за по-добра хирургическа гъвкавост и съвместимост с ЯМР от 1,5 Тесла.

Закрепващи елементи за вибропластика

Новите закрепващи елементи за вибропластика позволяват по-голямо персонализиране при оперативна вибропластика с VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2015 г.

Нови функционалности, подходящи за деца

Нови функционалности, подходящи за деца
Новата предавателна намотка DL-Coil дава възможност за още по-лесно ползване на SONNET от родителите. Индикаторът за проверка на връзката на предавателната намотка позволява на родителите да проверят с един поглед дали SONNET е свързан правилно, а заключващото свързване на кабела гарантира по-голяма сигурност.


2016 г.

Най-лекият аудио процесор

Най-лекият аудио процесор
Със своята микро презареждаща батерия SONNET е най-лекият аудио процесор на пазара. Новите презареждащи батерии предоставят по-гъвкави възможности за зареждане на потребителите на SONNET.


2017 г.

ADHEAR

Представяне на ADHEAR – иновативна слухова система без необходимост от хирургическа имплантация, която революционизира концепцията за предаване на звука по костен път.

BabyWear и ActiveWear

Проектирани с цел предоставяне на допълнителна сигурност и по-голям комфорт, BabyWear и ActiveWear повишават лекотата на носене на SONNET при деца и възрастни.

Пускане на пазара на RONDO 2. RONDO 2 е първият аудио процесор за кохлеарни импланти с вградена батерия за безжично презареждане, което го превръща в изключително лесен за ползване процесор.

Продуктите, приложенията и функционалните характеристики подлежат на одобрение от националните компетентни органи. Някои функционалности може да не са налични в момента или да не се предлагат за продажба от MED-EL във Вашия регион. За повече информация, моля, свържете се с Вашия местен представител на MED‑EL.

© 2017 MED-EL

Използваме „собствени бисквитки“ и „бисквитки на трети страни“, които ни позволяват да подобряваме навигацията в уебсайта, да анализираме използването на уебсайта и ни помагат в нашата маркетингова дейност. Моля, натиснете върху бутона „Приемам“, за да приемете използването на „бисквитки“, след което това съобщение повече няма да се показва. Можете да намерите списък и описание на използваните от нас „бисквитки“ в нашата Политика за поверителност.