Критерии за имплантация
Оптималното решение

Кохлеарна имплантна система
SYNCHRONY и MAESTRO

Прочетете повече

Слухова имплантна система
EAS и SYNCHRONY EAS

Прочетете повече

Имплантна система за средно ухо
VIBRANT SOUNDBRIDGE

Прочетете повече

Имплантна система за предаване на звука по костен път
BONEBRIDGE

Прочетете повече

Доверието в слуховата имплантна система и нейния производител е един от най-важните фактори за родителите на деца с увреден слух. Произведени с най-високо качество, разработени като всекидневно решение и отговарящи на индивидуалните нужди на Вашето дете, слуховите импланти на MED-EL предлагат най-добрия резултат на чуване за активното бъдеще на Вашето дете.

Ангажиментът на MED-EL към децата с увреден слух се простира далеч отвъд имплантацията. Предлагайки възможно най-широката гама от рехабилитационни материали, MED-EL предоставя на учителите, логопедите, рехабилитаторите и родителите изготвени от специалисти материали, които ще помогнат на детето Ви да се възползва в максимална степен от своя слухов имплант.

© 2020 MED-EL