FH

FineHearingTM
За по-богато чуване

 

Нашата технология за фино структурно кодиране FineHearing представлява уникалната технология за обработка на звука на MED-EL, която предоставя по-богато възприемане на звука във всички честоти, включително дълбоките бас тонове. Потребителите на нашите кохлеарни импланти се възползват от по-пълно и по-точно възприемане на звука чрез прецизното управление на основната звукова информация чрез технологията FineHearing – както в тиха, така и в шумна обстановка.

Технологиите FineHearing:

250-FS 250 120
120

120
Височини на звука

250

250
Височини на звука

250-FS

250Височини на звука

+

Fine
Structure

Пълният спектър на звука

FineHearing предоставя достъп на нашите потребители до пълния диапазон от естествени честоти, включително нискочестотните басови тонове. Способността да чуват този пълен спектър на звука дава възможност на нашите потребители да оценят богатството на музиката и да забелязват фините разлики между звуците. FineHearing е проектиран да предоставя по-широк диапазон от уникални височини в сравнение с останалите технологии в областта на кохлеарните импланти. Този широк спектър на чуване създава по-жив звуков пейзаж за потребителите на нашите кохлеарни импланти.

Значението на
фината структура на звука

Този обхватен диапазон на стимулация изисква прецизност и регулиране на фината структура на звука, за да се осигури максимална полза от нея. FineHearing кодира до 250 уникални височини на звука за изключителна точност на слуховата информация. FineHearing постига това като контролира по какъв начин всички звуци, както във високите, така и в ниските честоти, се възприемат от кохлеята. Това е единствената технология, която предлага тази допълнителна прецизна обработка в ниските честоти. С нея FineHearing възпроизвежда дълбоките басови тонове за постигане на много по-богато и естествено слушане на музиката и речта.

Triformance
Взаимодействие на технологиите

Triformance гарантира най-доброто качество на чуване на пациентите с нашите кохлеарни имплантни системи чрез уникалните предимства на технологиите за запазване на структурата (Structure Preservation), пълно покритие на кохлеята (Complete Cochlear Coverage) и фино структурно кодиране (FineHearing). Тези технологии си взаимодействат, за да се постигне превъзходно качество на чуване.

Като елемент на Triformance, FineHearing позволява на нашите потребители да реализират своя пълен потенциал на слуха, като така се постига по-богато и по-естествено чуване.

FineHearing™
За по-богато чуване

FineHearing е единствената технология за кодиране на звука, която осигурява достъп до пълния спектър на звука, включително до басовите тонове, за да се постигне по-богато и по-естествено чуване.

Прочетете повече

Запазване на структурата
Гаранция за бъдеще на функциониращия слух®

Запазването на структурата на деликатните структури на кохлеята оптимизира ползите от кохлеарния имплант както сега, така и в бъдеще. Меките, гъвкави електроди, предназначени за странично поставяне в стената, са доказано решение за запазване на деликатните нервни структури и гарантират, че пациентът ще може да чува и в бъдеще.

Прочетете повече

Пълно покритие на кохлеята
Пълният спектър на звука

Пълното покритие на кохлеята осигурява пълния спектър на звука, за да се постигне по-естествено чуване. Пълното покритие на кохлеята може да се постигне само чрез дълъг електрод, който стимулира цялата дължина на кохлеята от базалната до апикалната ѝ област.

Прочетете повече

© 2020 MED-EL