CCC

Пълно покритие на кохлеята
Пълният спектър на звука

 

В MED-EL вярваме, че трябва да предоставяме на нашите потребители възможно най-доброто качество на чуване. Пълното покритие на кохлеята позволява на нашите кохлеарни импланти да извършват стимулация по цялата дължина на кохлеята, като така се постига по-богато и по-естествено качество на звука.  

Кохлеята (охлювът във вътрешното ухо) представлява малка структура във формата на спирала, която преобразува механичните вибрации в нервни импулси. Това се извършва посредством хиляди специализирани нервни клетки, които реагират на звуковите вибрации. След това нервните импулси се изпращат чрез слуховия нерв към мозъка, където се възприемат като чуване. 

Нервните клетки са разположени по цялата дължина на кохлеята, като тези клетки в различни нейни области реагират на различни звуци. Това се нарича тонотопичност. Обикновено нискочестотните звуци стимулират нервните влакна в апекса или най-горната част на кохлеята, докато високочестотните звуци стимулират нервните влакна в нейната базална (долна) част. 

Различните височини на звука се възприемат в различни области на кохлеята

Какво представлява пълното покритие на кохлеята (Complete Cochlear Coverage (CCC))?

Пълното покритие на кохлеята означава стимулация на максималния обхват на нервните влакна в кохлеята. Това се постига чрез използването на дълъг, гъвкав електрод, който обхваща кохлеята от най-горната до най-долната ѝ област. Късите електроди могат да стимулират само ограничена област от кохлеята, като така се пропускат нервните влакна в апекса. Уникалните дълги и гъвкави електроди на MED-EL стимулират пълния диапазон на наличните нервни влакна. Пълният обхват на стимулацията е от съществено значение за възможността за използване на пълния спектър на звука.

Triformance
Взаимодействие на технологиите

Triformance гарантира най-доброто качество на чуване на пациентите с нашите кохлеарни имплантни системи чрез уникалните предимства на технологиите за запазване на структурата (Structure Preservation), пълно покритие на кохлеята (Complete Cochlear Coverage) и фино структурно кодиране (FineHearing). Тези технологии си взаимодействат, за да се постигне превъзходно качество на чуване.

Като елемент на Triformance, FineHearing позволява на нашите потребители да реализират своя пълен потенциал на слуха, като така се постига по-богато и по-естествено чуване.

FineHearing™
За по-богато чуване

FineHearing е единствената технология за кодиране на звука, която осигурява достъп до пълния спектър на звука, включително до басовите тонове, за да се постигне по-богато и по-естествено чуване.

Прочетете повече

Запазване на структурата
Гаранция за бъдеще на функциониращия слух®

Запазването на структурата на деликатните структури на кохлеята оптимизира ползите от кохлеарния имплант както сега, така и в бъдеще. Меките, гъвкави електроди, предназначени за странично поставяне в стената, са доказано решение за запазване на деликатните нервни структури и гарантират, че пациентът ще може да чува и в бъдеще.

Прочетете повече

Пълно покритие на кохлеята
Пълният спектър на звука

Пълното покритие на кохлеята осигурява пълния спектър на звука, за да се постигне по-естествено чуване. Пълното покритие на кохлеята може да се постигне само чрез дълъг електрод, който стимулира цялата дължина на кохлеята от базалната до апикалната ѝ област.

Прочетете повече

© 2020 MED-EL